Odborníci debatovali o ekologii

Při příležitosti oslav Dne Země připravila Koalice nevládních rganizací Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem kulatý stůl na téma ekologie. V sále pardubické radnice k němu zasedli zástupci kraje, města Pardubice, ekologických organizací, ale také hlavních průmyslových podniků spolu s občany. Akce se konala pod záštitou senátorky Miluše Horské, koordinátory koalice nevládních organizací Pardubicka a radních Pardubického kraje Václava Kroutila a Pavla Šotoly.

Hlavními tématy byla ochrana přírody a vyhlašování chráněných území včetně Natury 2000, provoz záchranných stanic zvířat a ekologická výchova a zejména pak nakládání s odpadem v kraji i jeho případné spalování. Přítomní se shodli, že prvotním úkolem je vzniku odpadu předcházet, dalším úkolem je třídit a teprve potom se rozhodovat, jaké zbude množství a co s ním udělat. Ukázalo se, že ani přítomní ekologové a zástupci zelených iniciativ nejsou v zásadě proti spalování, ale musí se týkat jen odpadu, který vznikne v místě, nejde nijak zpracovat a je na něj použita nejmodernější technologie, která co nejméně zatíží životní prostředí. Zástupci Synthesie a Parama ale také připomněli obrovské množství dosud nezlikvidovaných starých zátěží v těchto areálech. Na nutnost třídění biologického odpadu upozornil radní Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Václav Kroutil: „Až 40 procent komunálního odpadu činí biologická složka, která by se po zpracování v bioplynových stanicích a kompostárnách mohla stát významným příspěvkem pro přirozené zvyšování úrodnosti půd a zároveň by produkovala i energii. Zatím se mi ale zdá, že příprava novely zákona o obnovitelných zdrojích spíše nahrává technokratům a méně projektům blízkým k přírodě,“ ,míní. V anketě Regionálního muzea v Chrudimi a Ekocentra Zelený dům o nejkrásnější stromořadí zvítězilo stromořadí na náměstí na Seči, druhé místo obsadila zámecká lipová alej v Chocni a na třetím místě je javorová alej v Běstvině. Cenu vyhlásil radní Václav Kroutil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *