Odhad sklizně ovoce v ČR v letošním roce

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR a ÚKZÚZ Brno dnes vydalo odhad letošní sklizně ovoce, který byl proveden k 15.6. Podle tohoto odhadu by se mělo sklidit 187 tisíc tun ovoce z intenzivních sadů a to je o 2,1 % více než v minulém roce a o 0,8 % méně než je průměr posledních pěti let.

Meziročně největší pokles je u rybízu černého a dále u broskví a angreštu. Naopak nárůst o více jak 50 % se předpokládá o hrušek. Tento vzestup u hrušek není dán je dobrým předpokladem sklizně, ale zejména výraznějším nárůstem sklizňové plochy z nových výsadeb. Obdobná situace jako u hrušek je i u švestek, kdy očekáváme nejvyšší sklizeň po roce 1990, tedy po období kdy byly původně plochy pravých švestek zdecimovány virovým onemocněním šarka. Dnes nově budované výsadby slivoní jsou k této nemoci tolerantní. Z dlouhodobějšího pohledu se očekává dobrá sklizeň také u meruněk, kterou tak proti původním předpokladům neohrozily nijak významně ani pozdní jarní mrazíky. Naopak výrazný pokles produkce a to i z pohledu dlouhodobého je u angreštu, černého rybízu a malin. Tyto ovocné druhy pomalu z našich sadů mizí zejména vlivem velkého kolísání realizačních cen. Například plochy angreštu jsou dnes jen na úrovni 10 % ploch v roce 1990.
U našeho hlavního ovocného druhu jablek se letos čeká sklizeň ve výši 153 tisíc tun. Jde o sklizeň průměrnou, která by měla být ve srovnání s loňském o 0,5% vyšší a proti dlouhodobému průměru o 3,6 % nižší. Podle jednotlivých odrůd se nejvíce sklidí odrůdy Idared a Golden Delicious. Meziročně se největší procentní nárůst v produkci předpokládá u odrůd Golden Deliciouse, Melrose a u letních odrůd. Nárůst u odrůdy Rubín je dán zejména tím, že k této odrůdě metodicky přibyly ještě plochy odrůdy Bohemia, která je červenou mutací odrůdy Rubín a proto se nejedná o tak výrazný nárůst produkce.
V té letošní pěstitelské sezóně má však negativní vliv na produkci ovoce počasí. Ve vyšší míře než je obvyklé se letos vyskytuje poškození výsadeb krupobitím. Lze předpokládat, že v České republice bylo poškozeno ovoce tímto způsobem již za téměř 80 mil. Kč. Kromě toho vlhké počasí velmi dobře prospívá rozvoji houbových chorob, jejichž zvládnutí je problematičtější než v minulých letech. Nejzávažnějšími jsou zejména strupovitost u jádrovin a monilióza u peckovin. Naopak výskyt některých škůdců v sadech je vlivem nízkých teplot menší, s výjimkou mšic.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *