Odklad splátek pro postižené povodněmi

Klienti Pozemkového fondu ČR postižení povodněmi v srpnu 2010 si mohou zažádat o odklad splátek kupní ceny pozemku či nájemného. Podmínkou je písemná žádost o odložení splátky kupní ceny místně příslušnému krajskému pracovišti Pozemkového fondu ČR do 15. října 2010 či písemná žádost o odklad splátky nájemného místně příslušnému odloučenému pracovišti Pozemkového fondu ČR do 27. září 2010. Informovala o tom mluvčí Pozemkového fondu ČR Lubomíra Černá.

„Klienty Pozemkového fondu ČR, kteří mají na Ministerstvu zemědělství ČR evidované škody na nemovitostech způsobené srpnovými povodněmi, jsme informovali dopisem o možnosti poskytnutí úlev,“ uvedl ředitel Pozemkového fondu ČR Radim Zika a dodal: „možnosti jsou buď odklad termínu splátky nájemného v rozsahu od dvou do dvanácti měsíců, nebo odklad termínu splátky kupní ceny nejvýše o dvanáct měsíců“.
Druhou podmínkou je, sdělila Černá, že žadatel musí být evidován v seznamu subjektů postižených povodněmi v srpnu 2010 zpracovaném Ministerstvem zemědělství ČR. Další podmínkou je smlouva uzavřená s Pozemkovým fondem ČR před 1. 8. 2010 podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, anebo nájemní smlouva na pronájem nemovitostí uzavřená před 1. 8. 2010.
Ve všech třech případech je zásadní podmínkou, aby se nemovitý majetek, který osoba postižená povodní nabyla od Pozemkového fondu ČR, nebo má pronajatý, nacházel v okrese postiženém záplavami. Odklad splátky kupní ceny se vztahuje také na společníky obchodních společností nebo členy družstev, které provozují zemědělskou výrobu v postižených okresech a tyto společnosti jsou uvedeny v seznamu Ministerstva zemědělství ČR.
Při žádosti o odklad úhrady ročního nájemného za pronájem nemovitostí pronajatých Pozemkových fondem ČR osobě postižené povodní v srpnu 2010 je také podmínkou, aby žadatel měl k 31. 8. 2010 vypořádány všechny splatné závazky vůči Pozemkovému fondu ČR.
Bližší informace o podmínkách poskytnutí úlev podá všem zájemcům místně příslušné odloučené pracoviště nebo krajské pracoviště Pozemkového fondu ČR, dodala Černá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *