13.01.2003 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpady je třeba evidovat

Desetitisíce tun různých typů odpadů vznikají každoročně v důsledku lidské činnosti. K nemalým producentům patří i zemědělství, lesnictví a potravinářství. Každý původce odpadů je musí evidovat a zařazovat podle druhů a kategorií. Pokud produkuje ročně více než 50 kg nebezpečného odpadu nebo více než 50 tun ostatního odpadu, je povinen do 15. února poslat hlášení za uplynulý rok na právní úřad v pověřené obci.

Ukládá mu to zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ten zavádí také plány odpadového hospodářství. Celorepublikový plán musí zpracovat ministerstvo životního prostředí, v návaznosti na tento ústřední dokument mají vzniknout samostatné plány jednotlivých krajů a dále také plány původců odpadů, kteří ročně produkují více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo 1000 tun ostatního odpadu. Podle Ivany Jiráskové, náměstkyně ministra životního prostředí, je pravděpodobné, že původci odpadu budou své plány dělat v období 2005 až 2006. „Každý původce odpadů, to znamená i zemědělec, má především ze zákona povinnost vést evidenci o odpadech, které vznikají při jeho podnikatelské činnosti. Z této evidence pak zjistí, zda se na něj vztahuje povinnost podávat hlášení a zpracovávat plán odpadového hospodářství původce či nikoliv,“ vysvětlila Jirásková a dodala: „Na samostatně hospodařícího rolníka, pokud je předmětem jeho činnosti pouze živočišná nebo rostlinná výroba, se povinnost zpracovat tyto plány pravděpodobně nebude vztahovat, neboť nevyprodukuje za rok 10 tun nebezpečných odpadů ani 1000 tun ostatních odpadů, pokud ovšem vyprodukovaná statková hnojiva sám využije.“ Jak vysvětlila, v tom případě se totiž zemědělec statkových hnojiv podle zákona nezbavuje a nejsou tedy odpadem. „Pokud by původce statková hnojiva nevyužil, ale odstranil, předával k využití nebo odstranění nebo je dále dával osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů, jednalo by se o odpad,“ poznamenala Jirásková s tím, že zvláště v případě, kdy zemědělský subjekt provozuje ještě nějakou další výrobní činnost, je pravděpodobné, že by mohl překročit zmíněné limity. Přitom upozornila, že za statková hnojiva se podle zákona o hnojivech pokládá „hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jako i jiné zbytky rostlinného původu, vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.“ Jak náměstkyně poznamenala, do konce letošního roku by měly vzniknout sektorové programy, které budou řešit předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, využívání a odstraňování apod. Zaměří se na problematické komodity, mezi něž se odpady ze zemědělství počítají.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down