12.07.2013 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdy zkoušené v pokusech pro SDO

Podporou zkoušek pro Seznam doporučených odrůd (SDO) stát, obdobně jako v sousedních zemědělsky vyspělých zemích, umožňuje zemědělcům získat nezávislé informace o hospodářských vlastnostech odrůd (v tomto případě pšenice ozimé) registrovaných v České republice.

K těmto informacím pěstitelé obdrží navíc jako přidanou hodnotou doporučení pro pěstování, které nejlepší z testovaných odrůd dostanou od komise pro SDO. Ta je sestavena ze zástupců zpracovatelů, zemědělskou veřejností uznávaných pěstitelů pšenice a pracovníků univerzit a výzkumu.
Zkoušení odrůd v pokusech pro SDO se provádí na široké síti lokalit v rámci ČR a je víceleté, a proto umožňuje doporučovat odrůdy z pohledu jejich stability. A to nejen stability výnosu (v loňském roce silně ovlivněném úrovní mrazuvzdornosti odrůd), ale i stability základních jakostních ukazatelů, které jsou v rámci zkoušení pro SDO sledované.
Nově zařazené odrůdy mohou být na základě výsledků minimálně tříletých zkoušek předběžně doporučené (PD). Doporučené (D) mohou být odrůdy na základě výsledků minimálně čtyřletých zkoušek. Ostatní (O) jsou odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.
Následující popisy vychází z pokusů za období 2009–2012.
Pokusy byly zakládány na 25 lokalitách ve dvou úrovních ošetření – základním (N) bez použití fungicidů a morforegulátorů a zvýšeným (O) s minimálně dvěma fungicidními ošetřeními, morforegulátorem a kvalitativním dusíkatým hnojením.
Hodnoceno bylo 21 odrůd v základním sortimentu a osm odrůd v raném sortimentu.

AKTEUR CPG (O)
Pozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos, náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2004

 

ALADIN CPG (D)
Pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2010

ALTIGO CPG (O)
Poloraná osinatá odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno velké.
Přednosti: Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním, náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2011

BALETKA CPG (D)
Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké až malé.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, střední odolnost proti vymrzání a vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost až náchylnost k napadení plísní sněžnou.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.
Registrace: 2008

BEDUIN CPG (O)
Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, méně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2011

BOHEMIA CPG (D)
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má vysoké až velmi vysoké, méně odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání a vysoký obsah dusíkatých látek.

BOHEMIA CPG (D)
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
Registrace: 2007

BRENTANO CPG (O)
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké až malé. Důvodem pro nezařazení odrůdy mezi doporučené je malá dostupnost osiva.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: Saatzucht Breun GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2010

BRILLIANT CPG (D)
Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno malé. Odrůda není doporučená pro pěstování v obilnářské a bramborářské oblasti.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a. s.
Registrace: 2009

CARROLL CPA (O)
Pečivárenská (CK) polopozdní odrůda s měkkou strukturou endospermu. Rostliny má středně vysoké až nízké, velmi dobře odnožující, zrno malé.
Přednosti: Odolnost proti napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání.
Udržovatel: B. V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Zástupce v ČR: B O R , s. r. o.
Registrace: 2011

CIMRMANOVA RANÁ PO (D)
Raná odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání a napadení fuzariózami klasů, vysoký obsah dusíkatých látek a vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.
Registrace: 2012

CUBUS CPG (D)
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno středně velké až malé.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2004

DAGMAR PO (D)
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, velmi dobře odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, vysoké a stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2012

ELAN (PD)
Pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Odolnost proti po­léhání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání, nízká objemová hmotnost.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.
Registrace: 2012

ELLY PO (D)
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká objemová hmotnost, střední odolnost proti vymrzání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání, napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2010

EVINA CPG (PD)
Polopozdní až pozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2012

HENRIK CPG (D)
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Pěstitelská rizika: Nízká objemová hmotnost a Zelenyho test.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2010

HEWITT CPG (O)
Pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití. Rostliny má středně vysoké až nízké, středně odnožující, zrno středně velké až malé.
Přednosti: Odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání.
Udržovatel: B. V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Zástupce v ČR: B O R , s. r. o.
Registrace: 2012

CHEVALIER CPG (D)
Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, velmi dobře odnožující, zrno malé.
Přednosti: Vysoké a stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost, odolnost proti poléhání, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2011

JINDRA CPG (O)
Poloraná osinatá odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká úroveň čísla poklesu a vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání a napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2010

KWS OZON CPG (PD)
Polopozdní až pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2012

MATYLDA PO (D)
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s.
Registrace: 2011

MULAN CPG (D)
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou.
Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN- -UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2007

POTENZIAL CPG (O)
Poloozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké až malé.
Přednosti: Odolnost proti poléhání, vysoké a stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN- -UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2012

PRINCEPS CPA (PD)
Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno velké. Odrůda není doporučená pro pěstování v bramborářské oblasti.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním na listu a rzi pšeničné, nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co.KG, Ně­mecko
Zástupce v ČR: B O R , s. r. o.
Registrace: 2012

SAILOR CPG (PD)
Poloozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Odolnost proti vymrzání a střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání, nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: SECOBRA Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2011

SELADON PO (D)
Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou a fuzariózami klasů, nízká stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2009

SULTAN PO (O)
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání, nízký výnos.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2008

TIGUAN CPG (PD)
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké. Odrůda není doporučená pro pěstování v řepařské oblasti.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním, náchylnost k napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: Saaten Union Recherche SAS, Francie
Zástupce v ČR: SAATEN- -UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2012

TURANDOT PO (PD)
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
Registrace: 2012

Vysvětlivky:
PO – udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
CPA – podána žádost o udělení odrůdových práv společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94
CPG – udělena odrůdová práva společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Ing. Vladimíra Horáková
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad
komise pro seznam doporučených odrůd pšenice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down