OECD hodnotí úroveň ochrany životního prostředí v ČR

Ve čtvrtek 19. května 2005 se uskuteční v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) [1] v Paříži druhé hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí České republiky od jejího vstupu do této prestižní organizace. Českou delegaci povede ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Z hodnocení OECD pro nás vyplynou doporučení pro další postup v oblasti environmentální politiky a jejího propojení s dalšími sektory. Zásadním cílem je oddělení hospodářského růstu od negativních dopadů na životní prostředí, zdraví obyvatelstva a postupujícího vyčerpávání dostupných přírodních zdrojů, které je obzvlášť citlivé v hustě osídlené Evropě. Přesto, že od roku 1990 může v této oblasti ČR ukázat dlouhou řadu úspěšných kroků i výsledků, stále mezi členy OECD patříme k zemím s vysokou energetickou a materiálovou náročností tvorby HDP a s vysokou úrovní emisí znečišťujících látek na jednoho obyvatele.
Poslední takové pravidelné hodnocení (tzv. Environment Performance Review) se konalo na podzim 1998. Od té doby se v oblasti politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje uskutečnila celá řada významných předělů. Česká republika se mezitím stala členem Evropské unie, proběhly dva historické summity OSN – Summit tisíciletí v roce 2000 (New York) a Světový summit o udržitelném rozvoji v roce 2002 (Johannesburg), uskutečnila se rovněž 5. ministerská konference Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v roce 2003 (Kyjev). Mezi klíčovými partnery při všech těchto událostech byla OECD a její členské státy. ČR se aktivně podílí na realizaci Environmentální strategie OECD a Iniciativy OECD k udržitelné budoucnosti.
Výsledky hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR předloží MŽP k projednání vládě a pro informaci parlamentu. Na podzim tohoto roku bude celá Zpráva OECD o hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR, včetně závěrů a doporučení, publikována v češtině, angličtině a francouzštině.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *