Organizace EuroCOOP zasedala v České republice

Zasedání organizace EuroCOOP, které se uskutečnilo v Plzni, se zabývalo otázkami podpory spotřebních družstev (vystupujících většinou pod značkou COOP) coby férového způsobu podnikání. Spotřební družstva jsou totiž nejvíce regionálními maloobchodními prodejci v Evropě vlastněna obyvateli jednotlivých států nikoliv mezinárodními korporacemi. Díky zcela demokratickému řízení prostřednictvím volených orgánů představují jiný způsob podnikání umožňující zapojení běžných obyvatel do fungování družstev. Cílem je také větší tlak na Evropskou unii při podpoře spotřebních družstev vlastněných obyvateli jednotlivých států a lokálně působících vůči nadnárodním řetězcům.

Jednotlivá družstva působí ve svých regionech a umožňují tak spolupráci na lokální úrovni. Podobný model fungování je společný pro spotřební družstva i v ostatních státech Evropy. Podporuje se tím zaměstnanost v regionech a v mnoha státech také družstva podporují místní komunity například při organizaci kulturních akcí. Pozice na trhu se různí. V mnoha státech například Itálii, Skandinávii, Švýcarku jsou družstva COOP jedničkou na trhu. V ostatních státech patří mezi hlavní obchodníky. Provozují prodejny od malých po velké hypermarkety. Z ostatních služeb je významná produkce vlastních privátních značek a realizace doprovodných služeb pro zákazníky. Ty se také liší v jednotlivých státech – bankovnictví, turismus, čerpací stanice, mobilní operátoři, právní služby, školství a další.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *