12.12.2006 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Otevřený dopis ministryni zemědělství

v současné době vrcholí přípravy na přechod k Programu rozvoje venkova (PRV) a tento proces je nyní předmětem vnitřního připomínkového řízení na Mze.

S uspokojením jsme přijali Vaši informaci, že Česká republika obdržela na PRV z EU zhruba o 10% prostředků více a že se na jednání vlády o rozpočtu podařilo zajistit plné kofinancování tohoto fondu na rok 2007. Stejně tak jsme uvítali informaci, že EK přijala naši Národní strategii pro rozvoj venkova.
S o to většími obavami však v poslední době sledujeme různá prohlášení o pozdržení procesu zavádění PRV do našich podmínek včetně informace mluvčí Mze paní Táni Králové o tom, že by přechod na nový podpůrný systém měl být oddálen, mimo jiné údajně z důvodu, aby zemědělcům byl poskytnut delší čas na přípravu na závazky vyplývající z nových smluv.
Zemědělci z LFA oblastí i ostatních méně příznivých regionů od samého počátku aktivně spolupracovali na téměř dvouleté přípravě Programu rozvoje venkova včetně návrhů jednotlivých opatření, které byly často výsledkem dlouhé a složité diskuse. Celá tato snaha byla vynaložena s cílem včasného přijetí nového podpůrného programu, který umožní farmářům i ostatním zúčastněným subjektům čerpání vyšších finančních prostředků z EU a umožní pokračovat v restrukturalizaci zemědělského sektoru v LFA i v realizaci ostatních cílů obsažených v tomto dokumentu.
Jsme přesvědčeni, že oddalování zavedení Programu rozvoje venkova do praxe nemůže být zdůvodňováno potřebou zemědělců získat delší čas na přípravu, neboť jsme v novodobé historii nezaznamenali žádný případ, že by čeští zemědělci obecně nezvládali administraci, vstup a čerpání prostředků v podpůrných programech ať už před vstupem do EU nebo i později. Praxe v čerpání podpor zemědělského sektoru po vstupu do EU to jen potvrzuje. Snahu o odklad lze pochopit pouze u některých nově zaváděných titulů a opatření. U titulů, které již v současné době fungují v HRDP (např. Ekologické zemědělství, Ošetřování travních porostů…atd.), však žádné obavy a důvody k odkladům nesdílíme.
Vážená paní ministryně, velmi oceňujeme Váš pragmatický postoj při řešení problémů zemědělského resortu, který doprovázíte praktickými a účinnými kroky bez zbytečných odkladů. Právě povolení českým zemědělcům přecházet na PRV od 1.1.2007 bude jasným signálem o podpoře extenzivního zemědělství v marginálních oblastech (hospodaření na TTP a EZ), kde klasická intenzívní výroba již není možná a z celospolečenského hlediska není ani žádoucí. Věříme, že tento krok pomůže vyřešit problémy s prosperitou a zadlužeností farmářů v horských, podhorských a příhraničních oblastech.
Vážená paní ministryně, důležitost a oboustranné přínosy umožnění přechodu na PRV k 1.1.2007 jsme dokumentovali v našem dopise ze 4.12.2006 a věříme, že stanoviska prezentovaná jak ministerstvem tak i SZIF, že přechod je připraven, zůstávají neměnná. Chceme jasně deklarovat, že zemědělci jsou na přechod na PRV připraveni a odklad by byl proti jejich zájmům. Děkujeme za pochopení.
S úctou

Ing. Milan Boleslav
předseda
Svaz marginálních oblastí

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down