Papež proti spekulacím s potravinami

Spekulace na trzích s komoditami odsoudil minulý týden papež Benedikt XVI. Na vysoké ceny potravin by svět měl odpovědět solidaritou, ne ziskem, prohlásil u příležitosti setkání s představiteli Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

„Jak můžeme zůstat zticha, když se dokonce i potraviny staly předmětem spekulace nebo jsou bez jakýchkoli regulací vázány na trh, který, zbaven morálních principů, se zdá být propojen pouze s účelem zisku,“ prohlásil podle agentury AP nejvyšší představitel katolické církve.
Zástupcům FAO řekl, že je třeba vybudovat ekonomické modely, které nejsou postavené jen na zisku, ale berou v potaz „lidskou dimenzi“, a upozornil, že přístup k potravinám je třeba garantovat coby základní lidské právo. Státy a organizace jako FAO by podle něj měly na vysoké ceny odpovědět.
Tématem zisku se papež Benedikt XVI. zabýval například v encyklice Láska v pravdě, kde způsob myšlení orientovaný výlučně na zisk pojednal v souvislosti s kořeny hospodářské krize.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *