11.12.2006 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Papež: Vše určuje legislativa

Příliš mnoho legislativy, tak by se dalo několika slovy shrnout vystoupení předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny na semináři Parlamentu ČR Jiřího Papeže Hodnocení a perspektivy českého zemědělství v pražském Národním muzeu.

„Od mé ústavní funkce se odvíjí i téma mého vystoupení, kterým je legislativa, a je to právě podoba legislativy, která určuje a tím i ovlivňuje veškeré podnikání a zemědělství z toho nelze vyjmout. Někdy mám pocit, že právě pro zemědělství, ale také potravinářství, je té legislativy až příliš,“ konstatoval Papež
Podle jeho slov je byrokracie a komplikovaná legislativa častým tématem oprávněné kritiky. „Politici vždy před volbami slibují, že legislativu zjednoduší, že sníží byrokracii.Většinou se pak ale děje pravý opak. Místo zjednodušení přicházejí nové a nové zákony, novelizace starých, nové a nové úkoly, přičemž ty staré zůstávají, a tak místo redukce nastává další expanze státního dirigismu a nárůst státního aparátu. Myslím si, že se shodneme všichni na tom, že je třeba byrokracii snížit a legislativu zjednodušit,“

Chobotnice norem

Papež připomněl, že jsme v posledních letech jsme převzali složitou legislativu Evropské unie, kdy některé právní normy jsou nadřazeny právním normám českým, a konstatoval, že zejména zemědělský sektor je zákony a podzákonnými normami nesmírně komplikovaný a místy i nepřehledný Zemědělská legislativa je tvořena dvaceti základními zákony, které se rozrostly do 127 vyhlášek a 34 vládních nařízení. Nepočítaje další zákonné normy, které se na zemědělce vztahují v oblasti obecných povinností každého běžného nezemědělského podnikatele. „Je samozřejmé, že každá právní norma klade na jednotlivého zemědělce nějaký úkol, který musí splnit pod hrozbou sankcí. Touto chobotnicí zákonných a podzákonných norem se nám však za posledních deset let podařilo vybudovat stav, kdy je v podstatě nemožné všechny tyto normy splnit. Tím dostáváme podnikatele v zemědělství nejen do role úředníků, ale nejednost výkladu jednotlivých právních norem může mít za následek problémy a mnohdy i šikanu. Touto administrativní náročností také snižujeme konkurenceschopnost zemědělců vůči zahraničí,“ řekl.
Z průzkumu Asociace soukromého zemědělství ČR, která vypracovala přehled administrativních povinností zemědělského podnikatele, vyplývá, že zemědělec musí každý rok vyplnit 143 různých žádostí, registrací, přehledů a hlášení, přičemž ty nejjednodušší mají 16 až 20 kolonek. Převedeno do časové náročnosti, tato byrokracie vydá podle Papeže na plný pracovní úvazek na dva pracovní měsíce. A to do tohoto výčtu nejsou zahrnuta pravidla pro čerpání projektových dotací z Evropské unie. „Ano, to vše se nám povedlo,“ konstatuje ironicky předseda zemědělského sněmovního výboru. „Mnohdy ve jménu tzv. bruselských požadavků jsme zatížili zemědělce nad rámec únosnosti a často také nad rámec samotných evropských předpisů. Je ale také nutné korektně připomenout, že vysokou byrokratickou zátěž v rámci společné zemědělské politiky pociťují všechny státy evropského společenství,“ dodal.

Snaha o redukci

Papež připomněl, že samotná Evropská komise publikovala v říjnu své „Sdělení“ o zjednodušení a zlepšení právní úpravy společné zemědělské politiky. Snížením byrokratické zátěže chce docílit zvýšení transparentnosti a srozumitelnosti pravidel a zmírněním náročnosti chce snížit náklady podniků. V praxi se to podle něj už projevilo tím, že se Evropská komise rozhodla ve svém legislativním plánu na rok 2007 nezařadit žádné nové nařízení nebo směrnici, ale naopak zařadila do svého plánu revizi v podstatě všech doposud platných právních norem. „S napětím čekám na výsledek. Uvědomuji si, že je daleko těžší právní normy zrušit, než-li je vytvořit. Obecně je při redukci legislativy potřeba být velmi realistický. Zejména je třeba vzít v úvahu velké množství různých účastníků v procesu, množství různých parciálních a politických zájmů,“ uvažuje Papež. Zjednodušení podle něj znamená i snížení transakčních nákladů, méně omezení, méně úředníků, větší soustředění podnikatelů na jejich podnikatelskou činnost, menší strach z rizika a větší odvahu v podnikání, ale také sdílení individuální odpovědnosti.
„ Jsem přesvědčen, že i v České republice je potřeba zastavit přijímání nových zemědělských zákonů a zahájit důkladnou revizi těch stávajících. Je nutné vyhodnotit ekonomické a administrativní dopady právních norem na zemědělce, na jejich ekonomiku. Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost. Je třeba u každé další právní normy pečlivě vážit, zdali je opravdu potřebná, zdali přinese positivní efekt nebo jen další zátěž pro podnikání. Moc bych si přál, abychom v příštích letech dokázali ve spolupráci s vládní exekutivou stávající legislativu vyhodnotit a odstranit všechny zbytečné bariéry při podnikání. Já si tento úkol dávám,“ uzavřel Papež.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down