23.05.2008 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Peníze pro životní prostředí

Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil celkem 397 projektů podaných ve druhé a 434 projektů podaných ve třetí výzvě OPŽP ke schválení. Schválené žádosti minulý týden podepsal ministr životního prostředí Martin Bursík.

V rámci druhé výzvy, která byla vyhlášena pro prioritní osu 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, jsme obdrželi celkem 603 žádostí zejména na revitalizaci a regeneraci sídelní zeleně, revitalizaci vodních toků a vodních nádrží a obnovu vegetačních krajinných prvků. Z nich bylo schváleno 397 projektů, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 1,464 miliardy korun a 143,8 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na hodnocení žádostí pro tuto osu se podílí i AOPK. Ze třetí výzvy byly posuzovány projekty podané v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Z celkového počtu 681 došlých žádostí jich bylo 434 schváleno. Jedná se o projekty na zateplení škol, dotace z Fondu soudržnost činí 3,877 miliardy korun a 228 milionů korun ze SFŽP.
V současné době lze v rámci OPŽP žádat o dotace na tzv. velké projekty (nad 25 mil. EUR) v prioritní ose 1 - vodohospodářská infrastruktura, konkrétně na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down