Peníze z Phare do rostlinolékařské péče

Na konci března skončí projekt České republiky a Evropské unie na podporu české Státní rostlinolékařské správy. Cílem projektu, na který EU z programu Phare poskytla 0,5 miliónu eur (asi 15,5 miliónu korun), bylo zlepšení této správy tak, aby splňovala legislativu Evropskéunie.

V rámci projektu byly vybaveny diagnostické laboratoře v Praze a Olomouci. Druhým cílem byla registrace pěstitelů, výrobců a dovozců vybraných druhů rostlin a rostlinných produktů, na jejímž základě se vytvoří rostlinolékařské pasy nutné pro obchodování s příslušným rostlinami. Třetím cílem byla ochrana proti šíření škodlivých organismů a kontrola při dovozech rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí. Poslední část projektu se zabývala vytvořením chráněných zón, ve kterých dochází k vyššímu výskytu některých škodlivých organismů, a proto musejí být důkladněji sledované. EU však tvorbu těchto zón nevyžaduje.
Zvýšené nároky na odbornou činnost a technické vybavení rostlinolékařské správy vycházejí z novely zákona orostlinolékařské péči, která vstoupila v platnost 1. ledna letošního roku.
Na rostlinolékařské projekty zatím ČR od roku 1997 získala 5,7 miliónu eur (asi 177 miliónů korun) z programu Phare.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *