PGRLF bude letos stoprocentně podporovat investice strojů

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond bude v roce 2006 podporovat zejména úvěry na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP). Na základě rozhodnutí monitorovacího výboru OP nebudou dočasně v roce 2006 poskytovány podpory z OP na investice, opatření investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu, informoval tiskový mluvčí PGRLF Tomáš Vyšohlíd.

Jde podle něho zejména o tyto položky: traktory, secí stroje, sklízecí mlátičky, sklízeče cukrovky, stroje podporující technologie minimálního zpracování půdy, zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských produktů (objemových krmiv), adaptéry ke sklízecím mlátičkám. Přesný seznam přijatelných položek OP najdete na http://www.szif.cz.

„V ČR by tak v roce 2006 neměla existovat zemědělská investice, která by nemohla být při splnění základních podmínek podpořena buď prostřednictvím OP, nebo PGRLF, a.s. Podpory se nesmí překrývat,“ konstatoval Vyšohlíd.

Připomněl, že PGRLF se za dobu svého působení stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství a je českými zemědělci kladně hodnocen a využíván. Během 12 let své činnosti poskytl záruky v rozsahu 30 mld. Kč. a umožnil tak čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu téměř 100 mld. Kč. Jeho úloha se nikterak nezmenšuje ani v dnešní době, kdy PGRLF umožňuje zajišťovat potřebné investice do zemědělského majetku, které jsou pro zemědělský resort neustále vysoce potřebné. Od jeho zřízení bylo vyřízeno téměř 25 tis. případů a vyplaceno 17,2 mld. Kč na podporách úrokového zatížení a přiznány garance.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *