Pilotní opatření pro přizpůsobení pěstování na změnu klimatu

Zemědělské družstvo Bulhary z Břeclavska a Agros Vraný z Kladenska jsou farmami, na nichž se mají dělat pilotní opatření pro přizpůsobení pěstování na změnu klimatu na teplejší a sušší. Podle Generelu vodního hospodářství krajiny ČR totiž hospodaří v oblastech, která patří k nejohroženějším v ČR, řekl bioklimatolog z Mendelovy univerzity Zdeněk Žalud. Podle něj bude mít klimatická změna drastické dopady na zemědělství už během 20 let.

Na generelu spolupracoval tým vědců i praktiků ze šesti institucí a jeho úkolem bylo zjistit, jak jsou různé oblasti České republiky ohrožené změnou klimatu, a navrhnout v nejohroženějších oblastech opatření, která zemědělcům pomohou se se změnami vyrovnat. Vědci se soustředili na ohroženost suchem a velkou vodou včetně eroze. Na jejich základě byla pro farmy navržena opatření. Část je takzvaně měkkých a část tvrdých. „Měkká je možné dělat hned bez větších nákladů. Je to úprava osevních postupů. U tvrdých opatření říkám, že už je třeba hrábnout do půdy. Jde například o rozdělení pozemků či aplikaci protierozních opatření. To už je záležitost poměrně velkých peněz. Rádi bychom, aby se opatření financovala pomocí komplexnější dotace,“ řekl Žalud. Jednou z možností je dotační titul Ministerstva zemědělství na demonstrační farmy, kam je možno posílat žádosti do 26. února.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *