Počítač vyhrál čtenář ze Strakonicka

Moderní počítač s tiskárnou, hlavní výhra naší loňské čtenářské ankety, je už u svého majitele. Jaroslav Hruška z Řepic poblíž Strakonic si jej vyzvedl v Benešově u firmy Agrodat cz, a. s., která ho do soutěže věnovala. Pan Hruška sice již v důchodu, ale pro vlastní potřebu obdělává s rodinou přibližně desetihektarové hospodářství.

„V zemědělství jsem od svého mládí, pracoval jsem v družstvu,“ svěřil se. Na svých polích teď pěstuje především obilniny a brambory. Ty slouží z větší části na krmení pro tři dojnice a tři kusy skotu na výkrm. Mléko pak pokračuje do koryta prasatům. Traktorem, který vlastní, vypomáhá sousedům s dopravou. „Práce je dost. Když je ale člověk od fochu, tak to jde. Faktem je, že to zemědělství moc pěkně nevypadá, ale všude je něco, dá se to vydržet,“ tvrdí pan Hruška, který do oboru „navádí“ také svého vnuka. Počítač by měl tedy najít užití především v ekonomické oblasti, při sledování nákladů na hospodaření. Stejně dobře je ale možné, že ho bude okupovat některé ze tří odrostlých vnoučat. Jako téměř každý člověk má Jaroslav Hruška i svého koníčka. „Holubařím, chovám modré pštrosy,“ pochlubil se.
Firmu Agrodat cz není třeba příliš představovat, protože ji má určitě většina lidí v povědomí. Původně zpracovávala ekonomické údaje pro zemědělské podniky, ale po roce 1989, kdy se počítače staly dostupnější, rozšířila svůj záběr i na ostatní oblasti. Začala vytvářet programy pro potřeby zemědělských podniků a zaměřila se také na dodávky vlastních počítačů a s tím spojených služeb, včetně kancelářské techniky. „Nejvíce se používají programy, pro které se vžil název ASŘ ZPoK – Automatizovaný systém řízení zemědělsko potravinářského komplexu. Je to pět základních provázaných systémů – účetnictví, mzdy, zásoby, investiční majetek a zvířata. To jsou hlavní oblasti, které zemědělský podnik potřebuje mít pod kontrolou,“ konstatuje předseda představenstva a generální ředitel firmy Ing. Lukáš Truhelka. Další programy se týkají například chovu hospodářských zvířat či aplikace pesticidů. Této oblasti software se podle Truhelky naštěstí vyhýbá obvyklý nešvar, nelegální kopírování. Vysvětluje to tím, že programy potřebují vzhledem k častým změnám legislativy pravidelný servis, bez něhož nejsou prakticky použitelné. „Na okrese Benešov zajišťujeme podporu asi dvaceti zemědělským podnikům,“ uvádí ředitel. Příjmy od zákazníků z oblasti zemědělství tvoří kolem 25 až 30 procent tržeb firmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *