17.03.2011 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Počkejte s liberalizací agrárního obchodu

I problémů zemědělství se dotklo únorové plenární zasedání Evropského parlamentu a také schůzky jeho výborů. Šlo zejména o varování před další liberalizací agrárního obchodu se třetími zeměmi. Poslanci zhodnotli I roční fungování projektu ovoce do škol. Možnost dovolit státům rozhodnout se, zda budou na svém území pěstovat geneticky modifikované organismy, probírali poslanci z výboru pro životní prostředí.

Lisabonská smlouva dává Evropskému parlamentu větší pravomoci. Z více méně poradního orgánu se stal jedním z důležitých článků schvalovacího procesu. Nutno říci, že europoslanci jsou si této změny vědomi a tvrdě její plnění vyžadují. Svědčí o tom i některé rezoluce z posledního plenárního jednání, které se týkají agrární oblasti.
Před liberalizací analýzu dopadů Nejen zaštiťující organizace zemědělců a jejich družstev COPA/COGECA varují před další liberalizací agrárního obchodu se třetími zeměmi. Na svém únorovém plenárním jednání se k nim připojili i poslanci Evropského parlamentu. Ve své rezoluci kritizovali poslední smlouvu o vzájemném obchodu s Marokem a varovali před dopady, které by na evropské zemědělce mohly mít výsledky jednání se zeměmi uskupení Mercosur. (Jde o jihoamerické sdružení volného obchodu založené Argentinou, Brazílií, Paraguají a Uruguají.) Poslanci kritizovali nevyváženost smlouvy s Marokem. Ta podle nich zcela otevírá evropský trh, zatímco Maroko si pro dovoz některých produktů stále ponechává kvóty. Parlamentu se nelíbí, že komise obnovila jednání s Mercosurem, aniž o nich diskutovala s radou ministrů zemědělství.
Poslanci žádají Evropskou komisi, aby ve snaze získat přístup na trhy třetích zemí jim nenabízela ústupky na úkor evropského zeměděství. “Zemědělská produkce unie zaručuje potravinovou bezpečnost a kvalitu potravin,” připomínají. Pro zajištění spravedlivé soutěže by podle europoslanců bylo třeba, aby velmi přísné standardy týkající se pohody zvířat, ochrany životního prostředí a kvality potravin museli plnit nejen evropští zemědělci, ale i jejich konkurenti ze třetích zemí dovážejících na jednotný trh unie. Čelnové europarlamentu připomínají, že dopady na farmáře v unii by měl Brusel pečlivě posoudit ještě před zahájením jakéhokoliv jednání o možném uvolnění agrárního obchodu. Požadují také, aby do jednání byl zapojen i Evropský parlament, což se, jak si stěžují, nestalo ani při negociacích s Kanadou a Ukrajinou, které začaly na podzim 2009 a o jejichž postupu nemá parlament žádné informace.
Poslanci také připomínají, že unie dala v katarském kole Světové obchodní organizace (WTO) velmi velkorysou nabídku na liberalizaci svého agrárního trhu, na niž nedostala odpovídající odezvu od ostatních partnerů. Jakákoliv další liberalizace agrárního obchodu by měla počkat alespoň do doby, než bude známa konečná podoba nové zemědělské politiky platné po roce 2013.
Rok s programem ovoce do škol Bilanci prvního roku působení programu Ovoce do škol hodnotili členové Zemědělského výboru Evropského parlamentu. Konstatovali, že místo předpokládaných 90 milionů eur se v prvním ročníku 2009/2010 využilo jen kolem 33 milionů eur. Lotyšsko a Velká Británie se programu neúčastnily. Některé státy z projektu vystoupily, protože měly problémy s jeho spolufinancováním. Například v Německu měly o program zájem všechny spolkové země, ale právě z tohoto důvodu jej skutečně využilo pouze sedm z nich. Dalším problémem, jak připustil Lars Hoelgaard z Evropské komise, byla velká administrativní zátěž členských zemí v souvislosti s podáváním žádostí, realizací a kontrolou. Podle Hoelgaarda je třeba hledat rovnováhu mezi podmínkami realizace programu a možností zajistit, že peníze daňových poplatníků budou využity v souladu s pravidly. Ujistil, že administrativu programu již komise se již zjednodušila. Podobné problémy provázely na počátku dnes již dobře fungující program mléko do škol.
Rozhodnutí ponechat na členském státě “Lidé budou mít možnost se rozhodnout, že nechtějí jíst geneticky modifikované potraviny,” komentovala europoslankyně Francouzka Corinne Lepageová projednávání návrhu novely směrnice č. 2001/18/ES, o záměrném uvolňování do životního prostředí geneticky modifikovaných organismů (GMO), a novely nařízení č. 1829/2003, o GM potravinách a krmivech, ve Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Novely by mimo jiné měly hlavně dovolit, aby se členská země mohla podle stanoviska svých občanů rozhodnout, zda na svém území dovolí či zakáže pěstování GM plodin. Zákaz pěstování GMO by podle návrhu mohl stát vydat i na základě jiných než racionálních vědeckých poznatků. Ve zdůvodnění se komise odvolává i na rozdílnosti v přírodních podmínkách členských zemí. “Je nutné respektovat práva členských států, pokud jde o využití jejich vlastního území, oblasti, na kterou se vztahuje princip subsidiarity, který v žádném případě nezpochybňuje pravidla pro vnitřní trh a volný pohyb zboží na celém území unie,” píše se ve zdůvodnění předkládací zprávy. V ní zároveň stojí i podmínka, že možné pěstování GMO by nemělo vést k dodatečným nákladům pro zemědělců v konvenčním nebo ekologickém zemědělství. Proto jsou členské státy povinné přijmout taková opatření, která zabrání přítomnosti GMO v jiných produktech. “Zvláštní pozornost je třeba věnovat možným přeshraničním znečištním,” varuje materiál komise.
Je patrné, že návrh vychází vstříc rozšířeným náladám v unii, v níž veřejné mínění na základě kampaní různých ekologických organizací vnímá GMO převážně negativně. Odráží se to v průzkumu veřejného mínění Eurobarometru z října uplynulého roku. Podle něj 61 procent občanů Evropské unie potraviny z GMO nechce a stejný podíl dotázaných nesouhlasí s tím, že by se vývoj GMO měl podporovat. Pouze 21 procent lidí si myslí, že GM potraviny jsou bezpečné pro budoucí generace (oproti 58 procentům respondentů, kteří toto tvrzení odmítají). Podobně jen 23 procent lidí se domnívá, že GMO nepoškozují životní prostředí a 58 procent je o jejich nepříznivém vlivu přesvědčeno.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down