18.03.2011 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podíl obnovitelných zdrojů roste

Velké cíle si klade Evropská unie do roku 2020. Do této doby by jako celek měla mimo jiné pokrýt spotřebu své energie z 20 procent z obnovitelných zdrojů. Z toho v dopravě by podíl této energie měl dosáhnout deseti procent. Cíle rozpracoval Brusel na jednotlivé státy a určil stav, jaký mají mít do roku 2010. O postupu plnění těchto met informuje pracovní dokument Evropské komise zveřejněný v závěru ledna letošního roku. Vychází však z dat Eurostatu, které vztahují nejnověji jen k rokům 2006 až 2008. Pomocí analýz dodaných jednotlivými členskými zeměmi unie došel Brusle k závěru, že podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v celé unii pravděpodobně loni činil 19,4 procenta, v transportu pět procent a při vytápění a chlazení 12,5 procenta.

Voda ztrácí své výsadní postavení Hlavním obnovitelným zdrojem elektrické energie jsou v unii stále vodní toky, ale jejich důležitost se během posledních let ztrácí. Zatímco ještě v roce 1990 představovaly zhruba 94 procent obnovitelných zdrojů na výrobu elektřiny, v roce 2008 klesl jejich podíl na 60 procent. Důvodem byl intenzivní rozvoj dalších zdrojů, jakými jsou biomasa nebo vítr. Jejich příspěvek vzrostl od roku 1990, kdy dosáhl 19 TWh (terawathodin = bilion wathodin) na méně než 170 TWh v roce 2006 a 223 TWh v roce 2008
Větrná energie na souši se rozvíjí zejména ve Španělsku, Německu a Dánsku, využití tuhé biomasy ve Finsku, Švédsku, Rakousku a Belgii, fotovoltaická energie je hlavně v Německu, Rakousku a Španělsku. Významnými uživateli větrné energie je dnes i Portugalsko a Irsko. Rychlejší růst produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU naráží podle analýzy Evropské komise na řadu administrativních překážek, nedostatečnou koordinaci mezi různými orgány, dlouhé povolovací řízení a vysoké náklady na získání oprávnění.
Biopaliva v dopravě V roce 2009 spotřebovala EU celkem 12 092 ktoe (tisíc tun ropného ekvivalentu) biopaliv. Největší podíl na tomto množství mělo Německo s 2894 ktoe. Nutno poznamenat, že Německo svou spotřebu biopaliv notně omezilo, a to ze 3827 v roce 2007. Na druhém místě skončila v roce 2009 Francie, jejíž výroba biopaliv průběžně rostla až na 2511 ktoe. Na třetí příčce stanula Itálie s 1167 ktoe biopaliv využitých v dopravě. Její spotřeba biopaliv se raketově zvedla od pouhých 141 ktoe v roce 2007. Česká republika použila v roce 2009 v dopravě biopaliva odpovídající 171 ktoe, na Slovensku to bylo 89 ktoe.
Většina biopaliv se v unii v malém podílu přimíchává do nafty nebo benzínu. Od 20 do 100 procent bionafty v pohonných hmotách používá hlavně Německo. V této zemi se také jezdí na samotný rostlinný olej. V roce 2007 představoval olej v dopravě 737 ktoe, ale tento podíl klesl v roce 2008 na 353 ktoe.
Vysoký podíl bioetanolu - 85 procent a 15 procent benzínu, se používá hlavně ve Švédsku, kde bylo možné toto palivo v roce 2008 koupit u 1300 benzínových stanic, ve Francii (320 stanic) a v Německu (100 stanic).
Produkce biopaliv v unii V unii se v roce 2008 vyrobilo celkem 10 205 ktoe biopaliv. Největším producentem bylo Německo se 4455 ktoe a Francie (1952 ktoe). ČR vykázala ve stejném roce 105 ktoe, Slovensko 139 ktoe. Produkční kapacitu využívala unie v bioetanolu ve zmíněném roce na 39 procent, v bionaftě na polovinu.
Bioetanol se v unii vyráběl hlavně z obilí (pšenice, ječmene a kukuřice) a cukrové řepy. Nemalý podíl surovin tvořila dovážená cukrová třtina. Pouze devět procent celkové výroby biopaliv v roce 2009 pocházelo z odpadních surovin (odpad, zbytky biomasy, odpadní oleje). Biopaliva z odpadní biomasy produkovalo v roce 2008 sedm států, a to Finsko, Nizozemsko, Norsko, Dánsko, Rakousko, Švédsko a Německo. V roce 2009 vznikla další velká výrobní kapacita v Nizozemsku. V Irsku se vyrábí bioetanol ze syrovátky.
Dovoz biopaliv Zatímco některé členské státy jsou velmi závislé na dovozu (např. Nizozemsko, Velká Británie, Rakousko), jiné (třeba Německo a Švédsko) kryjí většinu své spotřeby biopaliv ze své vlastní produkce. V roce 2007 asi 15 procent biopaliv použitých v unii pocházelo z dovozu, o rok později to bylo již 25 procent. Vzhledem k tomu, že ve stejné době export biopaliv z unie vzrostl ze sedmi na deset procent, zvedl se celkový čistý import biopaliv do unie z osmi na 15 procent.
Do importu biopaliv zasahují dovozní preference, které unie dává různým zemím. Naopak třeba dovoz dotované bionafty z USA omezilo zavedení antidumpingových cel unií v roce 2009. Z 1324 ktoe bionafty v roce 2008 klesl import USA v roce 2009 na 339 ktoe. Vůdčím importérem bionafty se pak stala Argentina (68 ktoe v roce 2008 a 760 ktoe v roce 2009). Z 1,5 ktoe na 125 vzrostl v roce 2009 i dovoz bionafty z Kanady. Je pravděpodobné, že do zavedení cel šla do unie část argentinské bionafty přes USA a nyní jde část bionafty z USA přes Kanadu.
V exportu bioetanolu do unie dominuje Brazílie. V roce 2007 přesáhl dovoz z této země 56 procent celkového importu bioetanolu, o rok později to bylo již více než 63 procent. V roce 2009 však celkový import bioetanolu klesl a snížil se i podíl Brazílie na něm na 40 procent. Vzrostl naopak dovoz z ostatních jihoamerických zemí. Import z USA se snížil v roce 2008 téměř na nulu, pomalu se začal zotavovat o rok později.
Jsme na tom dobře Jak vypovídá poslední informace našeho Energetického regulačního úřadu, Česká republika patří mezi několik málo členských zemí Evropské unie, které loni splnily stanovený rozsah využití obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie. Loňský cíl osm procent jsme dokonce mírně překročili. Většinu „zelené“ energie zajistily vodní elektrárny (4,24 procenta celkové spotřeby) spolu se spalováním biomasy (1,8 procenta). Fotovoltaické elektrárny se podílely jen 0,77 procenta. Cíl pro loňský rok byl však jen orientační, za jeho porušení nehrozí členským zemím žádné sankce. To však nelze říci o cílových hodnotách pro rok 2020, které závazné jsou. ČR má za úkol splnit 13procentní podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down