Podíl v Setuze chce stále i Agroodbyt

Družstvo Agroodbyt nabízí Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF) pomoc při řešení čtyřmiliardové pohledávky státu za Setuzou. I nadále má totiž zájem získat majoritní podíl akcií ve společnosti, která je dominantním zpracovatelem olejnin a výrobcem metylesteru v tuzemsku. „Chtěli bychom tento majoritní podíl od fondu odkoupit,“ uvedl předseda Agroodbytu David Novák, který v této věci minulé pondělí jednal s předsedou představenstva a ředitelem PGRLF Petrem Buchalem.

„Dokážeme si představit majetkovou spolupráci zemědělců v Setuze. Bylo by však vhodné nějaký čas ponechat tento majetek v rukou státu,“ zopakoval stanovisko fondu jeho mluvčí Tomáš Vyšohlíd. Nyní se čeká na to, zda dozorčí rada ČKA schválí převod pohledávky na PGRLF. Rozhodování mají předcházet personální změny v tomto orgánu.
Agroodbyt s obavami sleduje vývoj kolem Českého oleje a zájem finanční skupiny PPF o Setuzu. „Jakýkoliv okamžitý profit státu, byť v řádech stovek milionů korun při prodeji takto strategického partnera pro zemědělství je ve srovnání s dlouhodobou perspektivou produkce a zpracování biopaliv v ČR zanedbatelný. Obáváme se, že PPF uskuteční transakci s cílem Setuzu následně prodat nějaké silné zahraniční firmě, která pak výrobu v ní omezí,“ uvedl Novák. Připomíná, že zemědělci mají po zkušenostech se zahraničními majiteli kdysi českého cukrovarnického či sladovnického průmyslu silné obavy z prosazování jejich národních zájmů. „Omezí se produkce v tuzemsku a budou se dovážet hotové výrobky od producentů z jejich mateřské země,“ varuje Novák. Upozorňuje také, že zemědělci budou přicházet o své výrobní programy a stát o přidanou hodnotu vznikající při zpracování agrární produkce.
Agroodbyt se bude snažit přesvědčit ministry zemědělství a financí o tom, že řešení, které navrhuje, je smysluplné. V dopise šéfovi agrárního resortu Janu Mládkovi uvádí, že reprivatizace Setuzy do rukou odbytových družstev je v současné době mimořádnou příležitostí, jak hospodářsky stmelit zemědělské podniky a zajistit jim profit ze zpracování vlastní a popřípadě i jiné suroviny. „Víme, že rozhodnutí, jak využít Setuzu pro podporu dlouhodobé agrární politiky státu a jak efektivně podpořit odbytová družstva, vyžaduje podložené argumenty. Proto by bylo vhodné nechat vypracovat kvalifikovanou technicko-sociálně-ekonomickou studii, na niž chceme věnovat své prostředky,“ nabízí předseda Agroodbytu. V dopise Mládkovi rovněž sdělil, že díky intervencím národního družstva se v polovině roku 2004 ani loni v září nepřevedla pohledávka z ČKA na PGRLF a nedošlo tak ke kapitalizaci, tak jak se dohodli za Český olej Tomáš Pitr a tehdejší ministr zemědělství Jaroslav Palas. „Stát by tak dnes už neměl žádnou možnost ovlivnit majetkové poměry v Setuze a její začlenění do zemědělského programu,“ poznamenal Novák.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *