Podle spotřebitelů kvalita roste

Podle spotřebitelů kvalita potravin nabízených v maloobchodě stoupá. Nejspokojenější jsou s nabídkou piva, minerálek, chleba a sýrů. Naopak nejhůře hodnotí kvalitu levných uzenin a brambor. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který loni na podzim pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) provedla společnost INCOMA GfK.

Během šetření přiřazovali spotřebitelé vybraným kategoriím potravin hodnoty od velmi dobré po velmi špatnou. S kvalitou piva bylo velmi spokojeno 66 procent respondentů, s kvalitou minerálních vod 57 procent z nich. Prodávaný chleba je velmi kvalitní podle 56 procent dotazovaných, více než polovina z nich tak označila nabídku sýrů.
Naopak 13 procent zákazníků hodnotilo jako velmi špatnou nabídku levných uzenin, které byly velmi dobré jen podle 16 procent kupujících. Druhé nejhorší hodnocení získaly brambory. Jako velmi dobrou jejich kvalitu označilo 22 procent lidí, velmi nespokojeno se sortimentem prodávaných brambor byla čtyři procenta zákazníků. I u potravin z konce pomyslného žebříčku kladné hodnocení převažovalo nad záporným.
Spotřebitelské hodnocení kvality v roce 2009 dosáhlo, v průměru za jeden výrobek, „indexu kvality“ 116,6. To je téměř devítinásobek indexu z roku 1988 a takřka padesátiprocentní zvýšení proti roku 2001, kdy bylo srovnatelné šetření provedeno naposledy. Nejvyšší hodnoty (148) dosáhl index kvality u chleba, naopak nejhorší výsledek (devět) dosáhly méně kvalitní uzeniny.
„Je zřejmé, že kvalita potravin (z hlediska hodnocení spotřebitelů) se značně zlepšila,“ uvedla Olga Štiková z ÚZEI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *