Podpora biolihu pokračuje

MZev souladu s programem podpory obnovitelných zdrojů energie oznamuje pokračování podpůrného programu ke zpracování biolihu do paliv. Další období pro podporu v rámci podpůrného programu 1. J. "Podpora využití biolihu jako alternativního paliva" začíná 1.8. 2002 a končí 31. 10. 2002. Žádosti se přijímají do 23.8. 2002 na místně příslušných Zemědělských agenturách MZe.

Podporováno bude užití obilného lihu v druzích surový líh, dokap, úkap, technický líh k přímému míchání do automobilového benzinu s oktanovým číslem 95 a bezvodý líh k výrobě antidetonačního prostředku ETBE. Bližší informace k programu naleznete na adrese http://www.mze.cz/cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *