05.09.2005 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

POdpora cestovního ruchu

Kraj Vysočina vyhlásil druhé kolo výzev do grantových schémat v rámci Společného regionálního programu na podporu cestovního ruchu. Rada kraje Vysočina schválila výzvy pro předkládání žádostí o podporu do dvou grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), které si kladou za cíl podpořit rozvoj cestovního ruchu na Vysočině. Žádosti se mohou předkládat od 30. srpna 2005.

Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina je určeno veřejným subjektům a neziskovému sektoru. Cílem tohoto grantového schématu je posílit pozitivní image kraje Vysočina rozšířením a zkvalitněním regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu a přispět tak ke zviditelnění kraje Vysočina. Jedná se tedy například o tvorbu regionálních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu, informačních systémů, produktů cestovního ruchu nebo regionálních a místních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, tvorbu marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu nebo konání seminářů a sympózií o cestovním ruchu na regionální úrovni.
Druhá výzva v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina podporuje ucelenější projekty regionálního či místního významu zaměřené na výstavbu, dostavbu nebo modernizaci infrastruktury cestovního ruchu sportovně-rekreačního charakteru nebo areálu nabízejícího komplexní služby cestovního ruchu. Nositelé těchto investičních akcí mohou být drobné, malé a střední podnikatelské subjekty.
Plné znění výzev a veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránce www.vysocina-finance.cz.
Kontaktní osoby: Ivana Mahelová, 56 46 02 533, mahelova.i@kr-vysocina.cz, Renata Běhanová, 56 46 02 537, behanova.r@kr-vysocina.cz a Iveta Malá, 56 46 02 536, mala.i@kr-vysocina.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down