Podpora ekologické výroby i spotřeby

V současné době se na podporu ekologického zemědělství vynakládá přibližně 1,8 procenta prostředků společné zemědělské politiky, což představuje asi 7,5 miliardy eur. Budoucí SZP na období 2023 až 2027 bude zahrnovat ekorežimy, na které bude v závislosti na výsledcích jednání o SZP přidělen rozpočet ve výši 38 až 58 miliard eur. Informovala o tom Evropská komise

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.

Komise má rovněž v úmyslu zvýšit podíl výzkumu a inovací a vyčlenit alespoň 30 procent rozpočtu na výzkumné a inovační činnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí, a to na témata, jež jsou pro odvětví ekologického zemědělství specifická nebo důležitá. V České republice zemědělci dostanou na první hektary získají zemědělci vyšší podporu. Pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar. Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období SPZ. Evropská komise zhruba před dvěma roky předložila akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Jeho hlavním cílem je podpořit produkci a spotřebu ekologických zemědělských produktů a do roku 2030 dosáhnout toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 procent zemědělské půdy. Zároveň by se měl zvýšit podíl ekologické akvakultury. Ekologická produkce je podle Evropské komise přínosná z řady důvodů. Pole obhospodařovaná v režimu ekologického zemědělství mají přibližně o 30 procent větší biologickou rozmanitost, zvířata v ekologickém chovu mají lepší životní podmínky a užívají méně antibiotik. Ekologičtí zemědělci mají vyšší příjmy a jsou odolnější a spotřebitelé díky logu Evropské unie označujícímu ekologickou produkci přesně vědí, co si kupují. Akční plán je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, strategií „od zemědělce ke spotřebiteli a strategií v oblasti biologické rozmanitosti. Je navržen tak, aby k dosažení 25procentního cíle poskytl rychle rostoucímu odvětví ekologické produkce vhodné nástroje a zajistil vyvážený růst tohoto odvětví. Zahrnuje přitom 23 opatření rozdělených podle tří hledisek, a to posílení spotřeby, zvýšení produkce a další zlepšení udržitelnosti odvětví. Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl, že zemědělství je jednou z hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti, a to představuje pro zemědělství velkou hrozbu. „Naléhavě potřebujeme obnovit rovnováhu v našem vztahu k přírodě. To není něco, co by mohli udělat sami zemědělci, ale zahrnuje celý to potravinový řetězec,“ konstatoval. Cílem tohoto akčního plánu je zvýšit poptávku po ekologickém zemědělství, pomoci spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a podpořit evropské zemědělce při přechodu na ekologickou produkci. „Čím více půdy budeme obhospodařovat ekologicky, tím lépe na ní i v okolních oblastech ochráníme biologickou rozmanitost,“ doplnil. Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski potvrdil, že odvětví ekologického zemědělství je ceněno pro své udržitelné postupy a využívání zdrojů, a proto hraje ústřední úlohu při dosahování cílů Zelené dohody. „Abychom dosáhli cíle 25 procent ekologického zemědělství, musíme zajistit, aby poptávka stimulovala růst tohoto odvětví, a současně zohlednit významné rozdíly mezi jednotlivými ekologickými odvětvími v jednotlivých členských státech. „Rozvoj bude podporován společnou zemědělskou politikou, výzkumem a inovacemi, jakož i úzkou spoluprací s klíčovými aktéry na úrovni EU a na vnitrostátní i místní úrovni,“ doplnil. Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl, že ekologické zemědělství přináší mnoho výhod pro životní prostředí, přispívá ke zdravé půdě, snižuje znečištění ovzduší a vody a zlepšuje biologickou rozmanitost. Současně přináší příslušným aktérům ekonomické výhody, protože poptávka v odvětví ekologického zemědělství roste v posledním desetiletí rychleji než produkce. Nový akční plán pro ekologické zemědělství bude klíčovým nástrojem pro postupné dosažení zemědělské plochy, na níž se bude hospodařit ekologicky, i pro významný nárůst ekologické akvakultury, jak je uvedeno ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti a ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Kromě toho by Evropská komise měla přijmout nové strategické směry pro udržitelný rozvoj akvakultury EU, které ještě více podpoří ekologickou akvakulturu. Přechod zemědělců na ekologické zemědělství, a tím i jejich vyšší zisky a odolnost, zásadním způsobem povzbudí rostoucí spotřeba ekologických produktů. Za tímto účelem akční plán předkládá několik konkrétních opatření zaměřených na zvýšení poptávky, udržení důvěry spotřebitelů a přiblížení ekologických potravin občanům. Patří mezi ně: informování o ekologické produkci, podpora spotřeby ekologických produktů obecně, podpora většího využívání ekologických produktů ve veřejných jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek a zvýšení distribuce ekologických produktů v rámci projektu EU pro školy. Opatření se rovněž zaměřují například na předcházení podvodům, zvýšení důvěry spotřebitelů a zlepšování sledovatelnosti ekologických produktů. Významnou úlohu může sehrát i soukromý sektor, například tím, že bude odměňovat zaměstnance poukázkami na ekologické produkty, které budou moci využít k nákupu biopotravin. Soubor nástrojů obsažený v akčním plánu má podnítit další úsilí, aby se dosáhlo hodnoty 25 procent. Akční plán se z velké části zaměřuje na „efekt přitažlivosti“ na straně poptávky, nicméně klíčovým nástrojem podporujícím přechod na ekologické zemědělství zůstává společná zemědělská politika.
Kromě SZP patří ke klíčovým nástrojům pořádání informačních akcí a vytváření sítí pro sdílení osvědčených postupů, certifikace pro skupiny zemědělců, nikoli pro jednotlivé zemědělce, výzkum a inovace, využívání technologie blockchain a dalších technologií ke zlepšení sledovatelnosti, zvýšení transparentnosti trhu, posílení místních a drobných zpracovatelských podniků, podpora organizace potravinového řetězce a zlepšení výživy zvířat. Akční plán rovněž uvádí, že ekologická produkce akvakultury zůstává relativně novým odvětvím, nicméně má značný potenciál růstu. Připravované nové pokyny EU pro udržitelný rozvoj akvakultury EU povzbudí členské státy a zúčastněné strany k podpoře růstu ekologické produkce v tomto odvětví.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down