03.02.2010 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora farmářů za veřejné zboží

Zejména poslední reforma společné zemědělské politiky vychází z principu, že zemědělci dostávají platby v podstatě za poskytování veřejného zboží, které souvisí hlavně s ochranou životního prostředí. K tomu přistupuje v souvislosti s bojem s klimatickými změnami i ukládání uhlíku do půdy. Nakolik tomu tak opravdu je a co je třeba v tomto směru zdokonalit, zkoumá zpráva Poskytování veřejného zboží zemědělstvím v Evropské unii, kterou pro Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise vypracoval Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. Podle jejího závěru při správném nastavení hraje společná zemědělská politika rozhodující roli při pomoci zemědělcům v dodávkách zboží i poskytování služeb souvisejících se životním prostředím.

 
Rozsáhlá, téměř čtyřsetstránková zpráva se jako první pokouší zmapovat jaké veřejné zboží (statky) související se životním prostředím zajišťují zemědělci v celé Evropě. Přináší také argumenty, proč je třeba na tuto činnost zemědělců přispívat. Ukazuje pestrou paletu nejrůznějších environmentálních a sociálních veřejných statků, za něž Evropa vděčí svým zemědělcům. Příkladem je kulturní krajina, polní ptactvo či druhově bohaté louky. Svou činností přispívají evropští farmáři podle studie k ukládání uhlíku do půdy i k vysoké kvalitě vod a půd. Platná společná zemědělská politika přináší podle studie řadu opatření, která zemědělcům pomáhají při cílenějším vytváření veřejných statků. Příkladem jsou známá agroenvironmentální opatření. Zajišťování veřejných statků alespoň na základní úrovni podporuje kombinace přímých plateb a podmíněnosti jejich vyplácení (cross compliance).
Podklad pro diskusi o nové podobě politiky
Podle studie je pro soulad mezi poskytováním veřejných statků a očekáváními společnosti nejdůležitější správně zaměřená politika, s jasnými cíli, která bude podpořena dostatečnými rozpočtovými prostředky. Na druhou stranu je ze studie zřejmé, že v tomto směru existuje řada nedostatků. Ty by mohlo v budoucnosti ještě prohloubit třeba kolísání cen komodit či dopady klimatických změn. Tyto faktory by si podle studie mohly v budoucnosti vyžádat vyšší míru veřejné podpory sektoru. Je pravděpodobné, že studie bude součástí podkladů pro koncipování nové zemědělské politiky, která by měla platit po roce 2013.
Studie vychází z různých údajů z osmi států unie, a to České republiky, Francie, Německa, Itálie, Rumunska, Španělska, Švédska a Velké Británie, získaných mezi dubnem a červencem uplynulého roku. Zaměřuje se na následující veřejné zboží environmentálního charakteru: zemědělskou krajinu, biodiverzitu na zemědělské půdě, kvalitu vody a její dostupnost, funkčnost půdy, stabilitu klimatu (poutání uhlíku a emise skleníkových plynů), kvalitu ovzduší, odolnost vůči povodním i požárům.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down