20.08.2010 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora přírody, informací a komunikace

Evropská komise schválila prostředky pro 210 nových projektů z více než 600 návrhů došlých z celé Evropské unie na třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu z programu Life+. Z České republiky uspěly dva projekty s celkovým rozpočtem 8,5 milionu eur: Jde o projekty s názvem Step Lounského středohoří a Motýli ČR a SR. Informoval o tom Martin Stašek, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice

Program Life+ financuje Evropský fond pro ochranu životního prostředí. Na období let 2007 až 2013 má program k dispozici 2,143 miliardy eur. Podporuje projekty, které se týkají ochrany přírody, politiky životního prostředí, informací a komunikace. Celkové náklady na zmíněné projekty činí 515 milionů eur, z nichž 249,8 milionu poskytne Brusel.
„Z programu LIFE+ se nadále financují inovativní projekty prvořadé kvality s vysokou přidanou hodnotou pro Evropskou unii. Jsem přesvědčen, že tyto nové projekty nejen významně přispějí k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí, ale pomohou rovněž zvýšit v celé Evropě informovanost o klíčových problémech životního prostředí, které je třeba řešit. Jde zejména o ubývání biologické rozmanitosti, nedostatek vody a změnu klimatu,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.
Projekty spadají do tří složek programu Life+, a to Příroda a biologická rozmanitost, Politika a správa v oblasti životního prostředí a Informace a komunikace.
Příroda a rozmanitost Cílem projekty ze složky Příroda a biologická rozmanitost je podle Staška zlepšení stavu ochrany ohrožených druhů a typů stanovišť. Ze 194 návrhů zaslaných z 24 členských států na třetí výzvu vybrala komise k financování 84 projektů, které předložily skupiny složené ze subjektů působících v oblasti životního prostředí, orgánů státní správy a jiných zúčastněných stran. Tyto projekty představují celkové investice ve výši 224 milionů eur, z toho 124 milionů eur poskytne Brusel. Většina z nich (74 projektů) jsou projekty týkající se přírody. Přispívají hlavně k realizaci směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a celé sítě Natura 2000. Dalších deset projektů se zaměřuje na biologickou rozmanitost a spadá do kategorie projektů Life+ pro pilotní režimy zabývající se širšími otázkami z této oblasti.
Politika a správa v životním prostředí Projekty Life+ Politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotní a přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 308 návrhů zaslaných ze 17 členských států vybrala komise 116 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru. Vybrané projekty představují celkové investice ve výši 278 milionů eur, z nichž přibližně 120 milionů eur dodá Evropská unie. Největší podíl finančních prostředků EU (asi 20,9 milionu) byl vyčleněn na 17 projektů zaměřených na inovace. Největší počet projektů se týká odpadů a přírodních zdrojů (20 projektů podporovaných částkou ve výši 19,3 milionu eur), poté následují oblasti vody a inovací (v každé oblasti 17 projektů). Zbývajících 63 projektů se vztahuje na různé oblasti, mezi něž patří ochrana ovzduší, chemické látky, změna klimatu, energie, životní prostředí a otázky zdraví, lesy, hlukové zatížení, ochrana půd, strategické přístupy a městské prostředí.
Informace a komunikace
Úkolem projektů ze skupiny Life+ Informace a komunikace je šíření informací a zviditelnění otázek spojených se životním prostředím, poskytování školení a zvyšování povědomí o předcházení lesním požárům. Ze 113 zaslaných návrhů vybrala komise deset projektů ze sedmi členských států, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru působící v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Projekty se zaměřují na témata, jako jsou biologická rozmanitost, změna klimatu, odpady a voda. Celkové investice jsou ve výši 12,9 milionu eur, z toho 6,3 milionu eur poskytne Evropská unie.
Úspěšné projekty z České republiky Step Lounského středohoří
Projekt předložila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jeho cílem je přispět k zachování a obnově příznivého stavu ochrany jedinečných teplomilných typů stanovišť a druhů v kopcích lounské části Českého středohoří. Projekt by měl přispět ke zvýšení populací cílových druhů, zlepšit celkovou druhovou rozmanitost a zvýšit informovanost veřejnosti o teplomilných typech stanovišť a druzích, jakož i o jejich ochraně, péči o ně a jejich udržitelném využívání.
Motýli ČR a SR
Projekt opět předložila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Má zavést, prověřit a propagovat management spočívající v mozaikovitém kosení vegetace, který je nezbytný pro ochranu cílových druhů motýlů. V rámci projektu budou rovněž navržena nová agroenvironmentální opatření, s jejichž pomocí by měly být znovu začleněny oblasti, jež jsou v současnosti podle režimu zemědělských dotací vyloučeny (týká se plochy o velikosti přibližně 900 ha).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down