04.11.2010 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora rekonstrukce a modernizace

Prakticky jedinou možnost, jak získat finanční podporu pro rekonstrukci a modernizaci zemědělských staveb, představuje Program rozvoje venkova. Konkrétně se jedná o dvě opatření – Modernizaci zemědělských podniků a Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Opatření Modernizace zemědělských podniků umožňuje zemědělcům získat dotaci na rekonstrukci i výstavbu zemědělských staveb, jako například skladů, stájí, jímek či hnojišť. Současně se poskytnutí dotace vztahuje i na pořízení techno-
logií souvisejících se zemědělskou výrobou.
Celkem mohou žadatelé obdržet dotaci dosahující až 60 % z celkových výdajů na projekt. Procento dotace se odvíjí od typu žadatele a místa, kde je projekt realizován. Vyšší míru dotace tak může získat mladý zemědělec do čtyřiceti let a projekt, který bude realizován v tzv. znevýhodněné oblasti (LFA). Pokud jde o finanční rámec projektů, lze předložit projekt ve výši od 100 tis. Kč až do 30 mil. Kč způsobilých výdajů.
Z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců mohou žadatelé získat dotaci na obdobné investice. Navíc žadatelé z tohoto opatření mohou požádat o dotaci na nákup zemědělské půdy a mobilní zemědělské techniky. Zúžen je naopak typ žadatele, kdy se musí jednat o osobu, které v den registrace žádosti nebylo 40 let a v současnosti není evidována jako zemědělský podnikatel déle než 16 měsíců.
Co se týče výše dotace, mají žadatelé možnost získat maximálně 40 000 eur, což v přepočtu činí přibližně 1 100 000 Kč.
I když žadatel nemusí při registraci žádosti splňovat téměř žádné podmínky, o to více nároků je na něj kladeno, pokud dotaci získá. Jedná se zejména o podmínku plnění pětiletého podnikatelského plánu, jenž se netýká pouze investic pořizovaných z dotace, ale i ostatních investic, které souvisí se žadatelovou zemědělskou činností.
Dále žadatel musí pět let plnit ekonomické výsledky. Jedná se o dosahování zisku ve výši 120 000 Kč základu daně, dále pak musí splnit finanční zdraví na určité úrovni a konečně musí dosahovat podílu minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby.

Předložení žádosti
Žadatelé z obou opatření mohou v příštím roce předkládat své žádosti o dotace na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF Praha, SZIF České Budějovice, SZIF Ústí nad Labem, SZIF Hradec Králové, SZIF Brno, SZIF Olomouc, SZIF Opava), a to podle místa, kde hodlají realizovat svůj projekt. Žadatel kromě formuláře žádosti o dotaci předkládá i ostatní povinné přílohy, jejichž seznam je uveden v pravidlech pro žadatele. Bez kompletního seznamu povinných příloh RO SZIF žadatele vůbec nezaregistruje. Takto předložené žádosti budou vyhodnocovány v prvé řadě z hlediska přijatelnosti a dále na základě tzv. preferenčních kritérií.
Všechny podmínky jsou obsaženy v pravidlech pro žadatele, která jsou vydávána pro konkrétní opatření a pro každé kolo příjmu žádostí zvlášť. Pravidla kromě podmínek, bez jejichž splnění nelze pokračovat v administraci žádosti, určují i konkrétní vymezení výdajů, které lze a nelze financovat z daného opatření, dále se jedná o stanovení limitů na každý jednotlivý výdaj a především seznam preferenčních kritérií, na základě kterých jsou jednotlivé žádosti vybírány.

Výběr žadatelů a podpis dohody

Jedním z hlavních cílů Programu rozvoje venkova je při výstavbě zemědělských objektů upřednostňovat využití míst, kde již v minulosti existovala zástavba, a nezabírat tak v souvislosti s projekty další zemědělskou půdu.
Tento cíl sleduje i nastavení preferenčních kritérií v obou opatřeních, jež zajišťují zvýhodnění projektů, které jsou zaměřeny na rekonstrukci stávajících staveb.
Na základě těchto a mnoha dalších kritérií jsou vybráni žadatelé s nejvyšším počtem bodů. Následně žadatelé podepíší dohodu o poskytnutí dotace.
Žadatelé pak mají celkem 24 měsíců na samotnou realizaci dotovaných investic. Po předložení žádosti o proplacení včetně všech povinných příloh stanovených pravidly pro žadatele, SZIF provede administrativní kontrolu všech dokumentů a kontrolu na místě realizace projektu.
V případě, že je vše v souladu s pravidly pro žadatele a podepsanou dohodou, je možné žadateli proplatit dotaci.
Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců je výjimečné tím, že žadatel po podpisu dohody obdrží část dotace v maximální výši 500 000 Kč, po zrealizování projektu a jeho kontrole ze strany SZIF může být žadateli vyplacen zbytek dotace.

Bilance čtyř kol
Od roku 2007 proběhla již čtyři kola příjmu žádostí, v nichž byl zaznamenán enormní zájem o výše uvedený typ podpory ze stran žadatelů.
V opatření Modernizace zemědělských podniků bylo zaregistrováno více než 4000 projektů ve finanční výši přesahující 10 mld. Kč.
Vzhledem k tak obrovskému zájmu žadatelů, který mnohonásobně přesahoval finanční možnosti opatření, docházelo k výběru žadatelů na základě preferenčních kritérií. Tímto způsobem tak bylo v Modernizacích zemědělských podniků vybráno ke spolufinancování přes 2800 žádostí ve finanční výši 7,5 mld. Kč. Z tohoto pak bylo doposud zrealizováno a proplaceno více než 1100 projektů v částce přesahující 2,5 mld. Kč.
Z pohledu sektorového zaměření jednotlivých projektů je struktura přijatých žádostí uvedena v grafech 1 a 2.
Co se týče opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, v uplynulých čtyřech letech, kdy byly přijímány žádosti, bylo zaregistrováno přes 2500 žádostí, jejichž celkový finanční požadavek dosahoval téměř 3 mld. Kč. Z tohoto počtu bylo schváleno ke spolufinancování přes 1100 žádostí ve výši 1,2 mld. Kč. Doposud bylo proplaceno přes 600 žádostí v celkové finanční výši přesahující 900 mil. Kč.
Pravidla pro další kolo příjmu žádostí spolu s konkrétním termínem příjmu žádostí budou v elektronické podobě uveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF. V tištěné podobě pak budou k dispozici na všech regionálních odborech SZIF.

 

Klíčové informace

– Opatření Modernizace zemědělských staveb je zaměřeno na podporu investic, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V živočišné výrobě se konkrétně jedná například o výstavbu a rekonstrukci stájí, výstavbu jímek apod. V rostlinné výrobě jsou podporovány např. investice na výstavbu a rekonstrukce skleníků, skladů ovoce a zeleniny či závlahových zařízení. 
– Žadatelem je zemědělský podnikatel.
– Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců je zaměřeno na podporu podnikání začínajících zemědělců do 40 let. Na základě posouzení podnikatelského záměru dostane zemědělec dotaci na zahájení činnosti. 
– Žadatelem je začínající zemědělský podnikatel do 40 let věku, který zahajuje svou zemědělskou činnost poprvé
.

 

Ing. Ivana Holá
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor Řídící orgán programu rozvoje venkova
Oddělení strategie a implementace osy I.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down