20.05.2007 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpůrné programy fondu se asi zúží

Úrokové dotace ke komerčním úvěrům z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., na investice směřující především do zemědělského sektoru jsou mezi podnikateli oblíbené. Vzhledem k ukončení přechodného období pro Českou republiku a platnosti nových předpisů Evropské unie ke státní podpoře pro zemědělství na roky 2007 až 2013 musí i tyto dotační programy být v souladu s komunitárním právem. Proto byl letos v únoru ukončen příjem žádostí k investičním programům s tím, že bude obnoven, jakmile bude známa konečná podoba jednotlivých programů. Počítá se v nich s několika změnami.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) vyplatil v letech 1994 až 2006 jako úrokovou dotaci 18 miliard korun k objemu poskytnutých úvěrů ve výši 107,5 miliardy korun. Vyhověl tak za třináct roků svého působení celkem 27 546 žádostem o dotaci úroků ke komerčnímu úvěru. Poskytnuté záruky činily za toto období 31,3 miliardy korun.
V posledním ukončeném roce činnosti 2006 schválil PGRLF 2607 žádostí, které se týkaly úvěrů v hodnotě 6,5 miliardy korun. Poskytl dotace v celkové výši 750 milionů korun a záruky na 831 milionů korun.
Podle bývalého ředitele PGRLF Petra Buchala se i v letošním roce počítá s národní podporou pro zemědělství, i když v současné době koordinační skupiny ještě řeší konečnou podobu programů fondu. Podle informací předcházejícího vedení fondu se předpokládalo, že v letošním roce bude PGRLF podporovat investice v rámci programu Zemědělec a Půda. Ostatní dotační tituly, včetně investičních programů Zpracovatel, Odbytové organizace a Hygiena, byly vypuštěny s ohledem na jejich zařazení do Programu rozvoje venkova nebo neslučitelnost s komunitárním právem.
(Poznámka redakce: informace vycházejí z rozhovoru s bývalým ředitelem PGRLF Ing. Petrem Buchalem a ze stavu k 10. květnu. Představenstvo PGRLF jmenovalo s účinností od 15. května novým ředitelem fondu Ing. Martina Karbana. Zároveň představenstvo PGRLF kooptovalo Martina Karbana za svého člena.)
Rozhovor s Ing. Petrem Buchalem, bývalým ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond na svých internetových stránkách deklaruje, že letos od 1. května bude příjem nových žádostí o poskytnutí podpory PGRLF v režimu nových pokynů. Jejich obsah ale není dosud známý a první květen je také za námi …
Programy se od 1. května nerozběhly. Nejde ale o nepřipravenost fondu, připravit se musí celý systém podpor, který bude charakterizovat českou zemědělskou politiku pro rok 2007. Nejdříve je nutné upřesnit podpory financované prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) pro resort zemědělství. Jde přitom o to, aby se jednotlivé podpory neprolínaly ve více programech. Jinými slovy, financované výdaje žadatele o podporu se mohou podle evropských předpisů považovat za přijatelné jen v rámci jednoho programu. Ministrovi zemědělství jsem oznámil, že PGRLF je připraven a může zahájit přijímání žádostí na podporu investic od června.
Jak vysoká má být částka vynaložená na podpory PGRLF pro letošní rok?
Podpůrný garanční a rolnický fond nepočítá s tím, že by čerpal prostředky z kapitoly zemědělství pro rok 2007. Jsme připraveni poskytnout v tomto roce podpory formou příspěvku na úroky jako nevratnou dotaci v rozsahu jedné miliardy korun, což je částka, která se poskytovala každý rok. Tato podpora se s největší pravděpodobností rozdělí na nákup strojů a podporu nákupu půdy a diskutuje se o podporách na pojištění.
Jaké změny se dotknou investičních programů?
Zůstat by měly programy Zemědělec a Půda. Změnit se mohou jen podmínky pro poskytování úvěru, tedy obsah pokynů pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. Od toho je sestavena koordinační skupina, aby nasměrovala optimální úroveň dotací. Očekávají se však spíše restrikce rozpočtu v resortu zemědělství než přebytky, a to se může projevit.
Forma, účel podpory k těmto programům zůstanou?
Fond by měl i nadále podporovat v rámci programu Zemědělec nákup zemědělské techniky formou dotace části úroků z úvěru.
Změní se základní sazba dotace úroků k programům Zemědělec a Půda?
Stanovení výše sazby dotace je v současné době předmětem jednání.
Podmínky pro poskytnutí podpory se nezmění?
Nejzásadnější připravená změna pro letošní rok je, že podpory by neměly čerpat velké podniky, ale jen malé a střední. Za malé a střední se považují takové, které mají počet trvalých zaměstnanců do 250, roční obrat je omezen 50 miliony eur a bilanční suma dosahuje 43 milionů korun. Podle našich propočtů nebude procento podniků, které nesplní tyto podmínky, velké. V loňském roce by například nemohlo využívat podpory PGRLF z počtu žadatelů 2,2 procenta a z objemu prostředků vynaložených na podporu jen čtyři procenta. Nebude to teda velká skupina, která bude postižena novým rozhodnutím.
S dalšími změnami pro investiční programy se pro letošní rok nepočítá?
Evropská komise stanoví maximální míru podpory. Přitom se vychází z nákladů na pořízení investice. My jsem stanovili, že hodnota investice může dosáhnout výše úvěru, ale může činit i méně, záleží na tom, co se bude z úvěrového rámce čerpat. V případech investičních programů, včetně Půdy, nesmí podpora překročit čtyřicet procent způsobilé investice. To znamená, když pořizovaný předmět bude stát milion korun, pak podpora v součtu s úroky a eventuálně s hodnotou garance nesmí přesáhnout 400 000 korun.
Zmínil jste se o garancích pro banky na komerční úvěry, chystáte se je poskytovat beze změn?
V případě žádosti klientů o poskytnutí garance budeme na rozdíl od stávajícího systému požadovat plnění ekonomických ukazatelů a předpokládáme využití zajišťovacích instrumentů. Jsou stanoveny konkrétní ekonomické ukazatele, které budou vypovídat o zdraví podniku.
Ještě jste se nezmínil o programu Mládí …
Změny se dotknou i programu Mládí. Směřují k tomu, aby se tato podpora PGRLF neprolínala s podporami SZIF pro začínající zemědělce v programech rozvoje venkova. Vzhledem k tomu, že skutečně dochází k prolínání, byl program Mládí ze spektra podpor PGRLF vyřazen.
A co investiční programy Zpracovatel, Hygiena a Odbytové organizace?
Tyto dotační tituly byly vypuštěny s ohledem na jejich zařazení do Programu rozvoje venkova nebo neslučitelnost s komunitárním právem.
Podpora úrokového vyrovnání už skončila navždy?
Program Vyrovnání úrokového zatížení byl stanoven tak, aby pomohl zajistit dostatek finančních prostředků potřebných v resortu zemědělství zejména na provozní financování jednotlivých žadatelů. Od konce přechodného období (30. 4. 2007) a začátku platnosti nových pokynů Evropského společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství na období 2007 až 2013 (1. 5. 2007) se tento druh podpory považuje za podporu provozního financování, která je neslučitelná s evropskými předpisy.

(Poznámka redakce: Rozhovor byl zpracován k datu 10. 5. 2007. Koordinační skupiny v době přípravy článku řešily konečnou podobu programů PGRLF. Je proto možné, že během výroby týdeníku Zemědělec došlo k dalším změnám kromě personálních.)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down