Podzim patřil evropským lesům

Lesy jsou zdrojem obnovitelné energie, poskytují stavební materiál, houby, lesní plody, čistou vodu a čerstvý vzduch či pracovní místa ve venkovských oblastech. Zlepšují klima a pomáhají zachovat přírodní rozmanitost. Významně dokreslují a utvářejí charakter krajiny. Jsou místem pro rekreaci a odpočinek. Zaujímají zhruba třetinu evropského kontinentu, jejich rozložení však není rovnoměrné. Lesnatější jsou severské státy, naopak méně lesů roste v jižních zemích kontinentu.

Počátkem listopadu proběhl ve švýcarské alpské vesnici Engelberg třetí Evropský týden lesů. Přidružily se k němu i další akce, například společná schůze výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (OSN) o lesích a dřevařském průmyslu a Evropské komise pro lesnictví. Cílem bylo zvýšit povědomí o hospodářském, sociálním a environmentálním významu udržitelně spravovaných lesů a jejich příspěvku k zelené ekonomice. Šlo mimo jiné o podporu zásadní role lesů při zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se jim. Záměrem bylo povzbudit také další sektory, aby se zapojily do dialogu o trvale udržitelném obhospodařování lesů, které je klíčové pro udržení jejich biologické rozmanitosti a schopnosti poskytovat širokou paletu produktů a ekosystémových služeb.
Nebyla to však jediná událost letošního podzimu, která se zabývala evropskými lesy. V říjnu se ve španělském Madridu konala konference ministrů pověřených lesním hospodářstvím nazvaná Forest Europe 2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *