27.04.2005 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pojmenovali východiska pro budoucnost venkova

Národní diskuse o budoucnosti venkova, která v první polovině letošního roku postupně probíhá ve všech krajích, se ve Zlíně uskutečnila na začátku února. Akce, uspořádané podvýborem pro rozvoj venkova Poslanecké sněmovny, se zúčastnilo kolem stovky zemědělců, starostů, zástupců kraje a různých spolků a sdružení, které na venkově působí. Záštitu nad diskusí o podobě venkova Zlínského kraje převzal hejtman Libor Lukáš (ODS), kterému jsme v této souvislosti položili několik otázek.

Sami lidé, kteří v kraji žijí, si mají říci, jaký chtějí mít venkov a jaké nejtíživější dnešní problémy by se měly s využitím evropských peněz přednostně řešit. Myslíte si, že při diskusi, která u vás na toto téma proběhla, se tyto představy podařilo formulovat?
Mile mne překvapil zájem o konferenci i tvůrčí přístup účastníků. Zlínský kraj jako region s velkou tradicí zemědělské výroby a silným vztahem obyvatel ke krajině a půdě je jednou z oblastí, která tuto problematiku citlivě vnímá. Jsem přesvědčen, že se podařilo formulovat základní východiska, kterými jsou podpora zemědělství, údržba krajiny zemědělskou výrobou a možnosti rozvoje podnikatelských aktivit na venkově v návaznosti na vytváření nových pracovních míst, a tím snižování nezaměstnanosti.

Kraj si již dříve nechal zpracovat odbornou studii, která nejen zmapovala tehdejší poměry v zemědělství, lesnictví a stav životního prostředí, ale také doporučila vhodný vývoj v těchto oblastech. Jak se pohled odborníků z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky shoduje s názory široké veřejnosti?
Nejde o jeden široký dokument, který by obsahoval celou problematiku uvedených oblastí globálně, problémy životního prostředí a zemědělství jsou řešeny samostatnými koncepčními materiály a všechny tyto materiály, které mají dopad na území kraje, jsou projednávány na různých úrovních - občanské, podnikatelské, v rámci nevládních neziskových organizací, občanských sdružení, obcí atd. Takže v materiálech se názory našich partnerů a široké veřejnosti odráží.
Máme k dispozici některé koncepční dokumenty, které se týkají zemědělství a ovlivňují rozvoj venkova. Je to především studie rozvoje zemědělství v kraji. Řeší pasportizaci viničních tratí ve spolupráci také s Jihomoravským krajem. Materiál rovněž postihuje integrovanou ochranu vinic nebo grant kraje na podporu chovu ovcí ve vybraných oblastech. Dokument specifikuje také podporu rozvoje včelařství v kraji, podporu vzdělávání v oblasti zemědělství, zejména v souvislosti s čerpáním prostředků EU nebo podporu ekologického zemědělství. Velmi významným dokumentem je zhodnocení stavu lesního hospodářství se zaměřením na vyhodnocení potenciálu lesního hospodářství a dřevařského průmyslu zvláště u lesů patřících státu. Důležitý je také plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Důležitým krokem bylo i zřízení krajského informačního střediska pro zemědělce a spolufinancování jeho provozu.

Co vy sám považujete za nejpalčivější problém venkovského prostoru?
Nedostatečnou technickou infrastrukturu, což s sebou nese nedostatek pracovních příležitostí a ztížené podmínky života na vesnici vůbec. Do této oblasti, jak jsem již naznačil, také směřujeme naši podporu. Máme granty, které pomáhají obcím a podnikům vytvářet v těchto oblastech pracovní místa.

Věříte, že různé podpory z Evropské unie, které mohou využívat zemědělci, podnikatelé na venkově, různá sdružení nebo přímo obce, budou brzy na venkově ve Zlínském kraji vidět? Nebo už můžete jmenovat některé příklady, kde evropské peníze pomohly?
Pokud započítáme i předvstupní fondy Phare, Leader, Sapard, tak jsou výsledky velmi konkrétní. Díky Sapardu byla zahájena stavba první etapy projektu Čistá Bečva. Dále se podařilo vybudovat například Archeoskanzen v Modré, Moravskou cyklotrasu, v rámci pozemkových úprav došlo k obnově komunikace Bořenovice - Pacetluky atd. Celá řada zemědělských a zejména potravinářských podniků dosáhla na dotace právě v programu Sapard. Dále musím zmínit Fond soudržnosti a projekt Zlínsko - čistá voda pro Evropu, který je posuzován v národní pracovní skupině. Takže konkrétní výsledky jsou a časem jich bude významně přibývat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down