24.01.2003 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polepšit by si měli i ovocnáři

Čeští zemědělci získali na kodaňském summitu bezpochyby vynikající podmínky, a to ze tří důvodů: dohodnutá výše přímých plateb jim zajistí poměrně vysoké příjmy a zároveň významným způsobem posílí konkurenceschopnost českého zemědělství. Za druhé, české zemědělství, zpracovatelský průmysl a český venkov budou mít snadný přístup k investicím z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů, které zpravidla hradí polovinu těchto investic. A za třetí, ceny českých výrobků se po přistoupení k unii zvýší, aniž by přitom významně vzrostly příslušné náklady.

Navíc zvýšení cen zemědělských komodit garantují různá opatření v rámci společné zemědělské politiky.
České zemědělství patří mezi kandidátskými zeměmi k nejvyspělejším. To jednoznačně platí i pro české ovocnářství. Jsem hluboce přesvědčen, že vyjednané podmínky jeho úroveň značně pozvednou. Jen připomínám, že přímé platby českým zemědělcům mohou dosahovat v roce 2004 až 55 procent úrovně obvyklé v současných státech EU. Celých 25 procent bude vyčleněno přímo z rozpočtu EU, dále bude mít česká vláda možnost převést dalších 20 procent z prostředků původně určených na rozvoj venkova a dalších deset procent bude možné vyčlenit ze státního rozpočtu ČR. V roce 2005 mohou čeští zemědělci získat až 60 procent přímých plateb, a v roce 2006 až 65 procent. A tato úroveň se bude i nadále zvyšovat. Možná se ptáte, zda to není pořád málo. Jak ukazují studie Evropské komise, ale i Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, tato úroveň bude dostatečná a že čeští zemědělci by byli konkurenceschopní i s nižšími přímými platbami. A co se týče názoru představitelů českých profesních organizací, nejvyšší představitelé Agrární komory, Zemědělského svazu a zemědělských odborů nám sdělili během jednání, že by považovali za spravedlivé, kdyby ČR získala přímé platby ve výši 55 procent. Domnívám se proto, že s výsledky jednání mohou být spokojeni všichni.
Pěstitelé a zpracovatelé ovoce v Evropské unii však přímé platby nepobírají. Evropská komise si je však jistá, že vstup do unie bude výhodný i pro české ovocnáře, a to také ze tří důvodů. Za prvé, budou získávat finanční podporu z EU prostřednictvím organizací výrobců a ve formě zpracovatelské podpory. Za druhé, ČR bude mít přístup k fondům EU. A za třetí, českým ovocnářům se otevře obrovské odbytiště pro jejich produkci.
Co se týče podpory zpracovatelům, čeští vyjednavači si dohodli zpracovatelskou podporu pro 1280 tun broskví. Ta dosahuje 47,70 eur za tunu, tedy necelých 1500 Kč/t. V případě hrušek dosahuje výše podpory 161,70 eur za tunu, tedy asi 5000 Kč/t, a vztahuje se na množství 11 tun. Je nutné si uvědomit, že podobná podpora se zatím v ČR nevyplácela, takže její přínos je zřejmý. Další podpory se vyplácejí organizacím výrobců, a to ve výši až 4,1 procenta z jejich obratu. Z toho vyplývá, že pro české ovocnáře bude po vstupu zásadní, aby byli sdruženi v odbytových organizacích a aby tyto organizace fungovaly efektivně a ku prospěchu svých členů.
Druhou zásadní výhodou, kterou přinese vstup ČR do EU českým ovocnářům, bude možnost čerpat z evropských fondů. Bude záležet na české vládě, zda do svých programů zahrne i pěstitele a zpracovatele ovoce. Úkolem odbytových organizací bude vládu o nezbytnosti tohoto kroku přesvědčit. Například by bylo možné, aby fondy EU hradily až 55 procent nákladů spojených s pořízením speciálních strojů pro výsadbu, sklizeň a posklizňovou úpravu ovoce.
Třetí výhoda vstupu spočívá v obrovské příležitosti prodat produkci na jednotném trhu EU. Vzhledem k tomu, že mzdy jsou v ČR stále podstatně nižší, než například v sousedním Rakousku či Německu, budou mít čeští ovocnáři nespornou výhodu v nákladovosti své výroby, a proto budou schopni nabídnout velice příznivé ceny. To platí tedy především pro ty komodity, u nichž je vyšší podíl lidské práce.
České zemědělství čeká zcela nová éra, která se bude vyznačovat stabilitou a prosperitou. Podmínky, které čeští zemědělci budou mít ihned po přistoupení, jsou mnohem lepší, než se předpokládalo. Nikdo si ale nesmí myslet, že peníze z EU budou automaticky přicházet na bankovní účty. To platí pro každý sektor. Jak se říká - štěstí, a v tomto případě peníze, bude přát připraveným.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down