10.01.2014 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pomáhá finalizace produkce

K úspěchu firmy ÚSOVSKO EKO patří dobrá produktivita práce, nízké náklady na správu a rozhodně finalizace produkce. Uvedl to ekonomický ředitel podniku ÚSOVSKO a.s. Martin Novák, který zároveň ekonomicky řídí společnost ÚSOVSKO EKO. Právě tato společnost se totiž vloni stala absolutním vítězem v soutěži Zemědělec roku, pořádané již tradičně vydavatelstvím Profi Press, a odnesla si i prvenství za Olomoucký kraj.

Podle Nováka výhodná je kombinace toho, že si sami vypěstují ovoce, sami si ho v sesterské společnosti usuší a použijí jako hlavní surovinu pro výrobu müsli tyčinek a vlastními silami si zajišťují i distribuci. „Provázanost činností od pěstování až po prodej je výhodná, ačkoliv ovoce z hlediska celkových tržeb není to až tak podstatné. Významnější je živočišná výroba, která představuje minimálně 80 procent celkových tržeb,“ shrnul ekonom podniku s tím, že ÚSOVSKO EKO obhospodařuje téměř 4000 hektarů v Olomouckém kraji. Pod původním názvem Výmyslov byla založena v roce 1992 devíti společníky (fyzickými osobami) a působila tak pět let než ji převzala akciová společnost ÚSOVSKO. Původně obhospodařovala výměru přibližně 800 až 900 hektarů, která byla rozdělena mezi dvě střediska. Jedno bylo pastevní areál a jedno orná půda. Posléze byla výměra obdělávané půdy postupně navýšena. Významné prostředky dlouhodobě investují do odkupu pozemků. Proto dnes již přibližně z poloviny dělají na vlastních pozemcích.

Výše položené pozemky jsou obhospodařované v ekologickém režimu. Jedná se o 3570 hektarů trvalých travních porostů, zhruba 290 hektarů tvoří orná půda a na 70 hektarech jsou sady. Orná půda je využívána pro produkci krmiva pro chov masného skotu. Jeho stav v současnosti čítá 1350 kusů. „Počítáme s tím, že bychom tento stav mírně navýšili, a to asi o 20 procent,“ poznamenal Novák. Skot se prodává do zahraničí, prostřednictvím českého partnera směřuje zejména do Itálie a Slovinska. „Vloni jsme prodávali pouze zástavové býčky, jalovice jsme si vzhledem ke zvyšování stavu skotu nechávali. Tak tomu bude i letos,“prozradil ekonom podniku ÚSOVSKO EKO. Co se týká cen, tak vloni proti předchozímu roku zaznamenali mírný pokles. 

Zaměřují se na ekologické sady

Na orné půdě společnost pěstuje krmné obiloviny, oves, triticale. Nepostradatelnou součástí  koncernové výroby je pěstování ovoce na celkové rozloze 385 hektarů. Jde zejména o tradiční odrůdy jabloní. Část sadů (70 hektarů) je v ekologickém režimu, které obhospodařuje právě společnost ÚSOVSKO EKO. „Produkce se pohybuje od sto do 300 tun, záleží v jakém roce, jestli nás postihnou kroupy nebo jarní mrazíky,“ poznamenal Novák s tím, že vloni je postihly kroupy. Protože jsme za posledních deset let měli v této oblasti sedmkrát kroupy různé intenzity, proto jsme se rozhodli konvenční sady zasíťovat. Je to však investičně velmi náročné. „Letos nás čeká investice ve výši asi 20 milionů korun do nových sadů. Plánujeme novou výsadbu až 25 hektarů. Půjde zejména o konvenční sady,“ přiblížil Novák. Do budoucna zvažují obnovit i ekosady, protože potřebují surovinu pro potravinářský provoz. Poptávka pro bioproduktech roste, doplnil.

Veškerou produkci eko sadů a asi třetinu konvenčních sadů spotřebují na sušárně ÚSOVSKO FOOD, která je specializovaným potravinářským provozem.

ÚSOVSKO FOOD produkuje müsli tyčinky od roku 1991. V současnosti jich vyrábí zhruba 80 druhů. Samotná sušící sezóna probíhá od poloviny září do konce prosince. V této době se vyrobí celkem 120 tun sušených jablek, což představuje 1200 tun jablek v surovém stavu.

Společnost má i vlastní distribuční společnost. Nejvíc exportuje na Slovensko, do Maďarka a celé řady dalších států. „Spíš jde o východ než na západ,“ poznamenal Novák.

Výroba müsli tyčinek je soustředěna do nové výrobní haly v obci Klopina, vybudované v roce 2004. Potravinářská výroba probíhá na dvou plně automatizovaných linkách. Tyčinky se prodávají pod vlastními značkami FIT, GO, Simply nut a Challenger, ale i pod privátními značkami. Závod Oneš v Šumvaldě zaměřuje svou výrobu na extrudované a fritované snacky, včetně snídaňových cereálií, pražených oříšků, vše převážně pod značkou Bersi. Závod prošel modernizací výrobních i nevýrobních prostor a je nositelem certifikátu Produkt ekologického zemědělství a řady ocenění.

Společnost ÚSOVSKO EKO zaměstnává 25 pracovníků, ale třeba na sklizeň jablek najímá sezónní zaměstnance. Není to nejjednodušší sehnat lidi, ale není to zásadní problém. Samozřejmě je to dané tím, že jde o sezónní záležitost. „Řadu věcí také provádíme formou služeb společně s mateřskou společností, ať to jsou práce technikou nebo například bezpečnost práce,“ dodal.  

Součástí velké společnosti

Společnost ÚSOVSKO EKO je součástí koncernu firmy ÚSOVSKO a.s., která byla založena v roce 1995 a navázala na hospodaření místního zemědělského družstva. V současné době se koncern zabývá jak zemědělskou, tak potravinářskou výrobou a zahrnuje celkem 16 zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností. Celý koncern je organizačně rozdělen na dvě centra: zemědělsko-potravinářské v Klopině a průmyslové v Šumperku.

Koncern ÚSOVSKO obhospodařuje v současnosti téměř 17 tisíc hektarů půdy převážně v Olomouckém kraji. Z toho je okolo 11 tisíc hektarů orné půdy a kolem 5 300  hektarů luk a pastvin, 385 hektarů ovocných plantáží a 200 hektarů lesních pozemků. Vloni se staly součástí koncernu dva podniky v Plzeňském kraji s celkem necelými 2500 hektary půdy. Jde o Statek Soběnice a Žďár Chudenice, které se specializují na mléčný skot.

Středisko mléčného skotu v Šumvaldě dodává ročně téměř 12 milionů litrů mléka. Dalších kolem šesti milionů litrů mléka dodává firma na Klatovsku. Celkem tedy dodávají kolem 18 milionů litrů mléka ročně od téměř 2000 dojených krav. Dříve se zabývali i chovem prasat, ale z ekonomických důvodů tuto činnost zrušili.

Na orné půdě společnost pěstuje převážně potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a  oves nahý, společně se zrnovou kukuřicí - zaujímají dominantní postavení v rostlinné výrobě. Kromě toho pěstuje řepku olejku, mák, cukrovku a krmné plodiny pro živočišnou výrobu.

K prosperitě přispívá i obhospodařování luk a pastvin, což umožňuje zajištění krmiva pro živočišnou výrobu. Nosným programem živočišné výroby je produkce mléka, která činí téměř 18 milionů litrů ročně, přičemž produkce mléka je soustředěna ve středisku v Šumvaldě s kapacitou 1300 ks dojnic. Veškeré čerstvé mléko z této farmy dodávají ve výběrové kvalitě do mlékárny Orrero v Litovli, kde se zpracovává při výrobě dlouho zrajících sýrů značky Gran Moravia. Druhou farmou pro výrobu mléka je farma Obytce na Klatovsku s kapacitou 625 ks. Odtud prodávají mléko do mlékárny Goldsteig Käsereien Bayerwald v Německém Chamu.

Společnost vedle toho se zabývá i pastevním odchovem krav bez tržní produkce mléka francouzského plemene charolais, který je zajišťován na výměře téměř pět tisíc hektarů trvalých travních porostů. Okrajovou aktivitou živočišné výroby je chov ryb v rybnících a odchov ryb ve vodě ohřívané z odpadního tepla bioplynové stanice. Produkce ryb z recirkulačního systému je zaměřena na dodávky čerstvé ryby během celého roku. Bližší informace najdete v novém čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down