11.06.2010 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pomáhá i Program rozvoje venkova

Jakou pomoc může odvětví lesního hospodářství očekávat ve druhé polovině období platnosti Programu rozvoje venkova na roky 2007 až 2013?

Je pravdou, že lesní hospodáři v České republice si už v mnoha směrech osvojili „ekonomické myšlení“, o němž se v nedávné době zmiňoval na konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) jeho předseda Ing. František Kučera. Nicméně stále citelněji si v této době každý z nás uvědomuje, že hospodářská krize ještě neskončila. Pozornost správců lesních majetků musí i nadále směřovat nejen na vlastní hospodářskou činnost, z níž pro nás plynou základní finanční zdroje, ale současně se musíme – anebo alespoň bychom se měli – poohlédnout po dalších možnostech.
Kde je v budoucnu hledat? Jednou z cest, kterou jsme si měli možnost již dlouhodobě vyzkoušet, je využívání finanční pomoci prostřednictvím Programu rozvoje venkova na roky 2007 až 2013 (PRV). Ač se to zdá být skoro neuvěřitelné, v tomto programu se dostáváme pomalu ale jistě do druhé poloviny jeho platnosti.

Co nás tedy čeká? 

Nejdříve si odpovíme na otázku, kde jsme hledali základní pomoc a proč? Určitě to bylo v opatřeních osy I a osy II. Tyto dvě osy a náplně jejich opatření jsou nám jako vlastníkům a správcům lesních majetků nejlépe uchopitelné.
Podívejme se tedy společně na aktuální stav implementace opatření I.1.2 Investice do lesů, který ukazuje tabulka 1a, b. Stojí určitě za pozornost. Při podrobném prostudování zjišťujeme, kolik je žadatelů a jaké jsou konečné počty proplacených projektů.
V grafu můžeme sledovat početní zastoupení jednotlivých kódů způsobilých výdajů pro podopatření I.1.2.1 Lesnická technika. Největší zájem je o podporu při pořizování univerzálních kolových traktorů – kód 002, dále o štěpkovače – kód 005, štípací stroje, krátící stroje – kód 006, navijáky pro soustřeďování dříví, lanovky – kód 011, nakladače – kód 014, návěsy, přívěsy, valníky a vleky – kód 015, motorové pily a křovinořezy – kód 016. Žadatelé chtějí i podporu projektové dokumentace – viz kód 021. U tohoto kódu jsem toho názoru, že by měli být do budoucna v rámci preferenčního kritéria zvýhodněni žadatelé, kteří projektovou dokumentaci vyhotovují sami na vlastní náklady.
Stranou nemůže v hodnocení zůstat také zmiňovaná osa II. V nedávné době proběhlo v pořadí již deváté kolo příjmů žádostí v rámci PRV a opět se můžeme podívat, kde žadatelé hledali pomocnou ruku. Následující příloha v podobě tabulky 2 ukazuje z mého hlediska možná pozitivní zprávu pro zájemce, kteří podali žádost. V čem ji vidím? Při celkovém počtu zájemců a alokované výši finančních prostředků – za předpokladu přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých podopatření – je možné dosáhnout pokrytí všech žádostí. Věřím, že pro takové řešení najdeme jako vlastníci lesních majetků pochopení u ministerstva zemědělství.

Druhá polovina existence programu

A nyní skutečně pojďme překročit pomyslný práh a vstupme do druhé poloviny PRV. Na začátku je třeba konstatovat skutečnost, že v tuto dobu probíhají jednání pracovní skupiny monitorovacího výboru PRV k opatření I.1.2 Investice do lesů. Snahou a jednoznačným cílem této skupiny je projednání návrhu a úprav pravidel tak, aby na podzim letošního roku bylo vypsáno další kolo pro již výše zmíněné opatření. Tento postup mimořádně schválili členové monitorovacího výboru v uplynulém období.
Současné alokace: podle metodiky, kterou schválil monitorovací výbor PRV již pro l. kolo příjmu žádostí:
- I.1.2.1 – 35 procent lesnická technika, 
- I.1.2.2 – 15 procent technické vybavení provozoven,
- I.1.2.3 – 50 procent lesnická infrastruktura.
K navrhovaným změnám v pravidlech:
1. V návaznosti na usnesení vlády ze dne 22. 2. 2010 č. 141, které ukládá MZe směřovat dotace především do tzv. regionů se soustředěnou podporou státu, bude zavedeno nové preferenční kritérium, jež bude tyto regiony zvýhodňovat.
2. Návrh omezení kódů rozlohou lesního obhospodařovaného pozemku (stanovení minimálních hranic – kód 001, 002, 003, 004, 014).
3. Navrženo nové preferenční kritérium hodnotící stupeň poškození lesních cest – tento bod se v současné době řeší.
Z navrhovaných změn plyne: pracovní skupina monitorovacího výboru se v podstatě sjednotila na názoru, že současná pravidla mají již žadatelé dobře zažitá. Analýzy využívání této formy ukázaly, že provedené změny pro minulé kolo byly přínosem a směřování finančních prostředků je v souladu s cíli PRV.

Co říci na závěr?

Snad jen, že podzim a termín vypsání nového kola se blíží a štěstí, jak je obvyklé, přeje připraveným. 

 

Klíčové informace

- Jedním z možných zdrojů podpory lesního hospodářství je Program rozvoje venkova. 
- Na podzim bude vypsáno další kolo příjmu žádostí do opatření, která mohou majitelé lesů využít
.

 

 

Ing. Jan KalafutSpráva lesů města Tábora, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down