Pomazánkové máslo je tradiční označení

Evropská komise dnes rozhodla, že podá na Česko žalobu kvůli používání označení Pomazánkové máslo. Spor mezi Českou republikou a Evropskou unií o toto označení trvá už pět let. Několik desítek let ale trvá tradice používání tohoto názvu domácí pochoutky, jejíž obliba u nás navíc stále roste. Česká republika podporuje výrobu tradičních výrobků, a proto i nadále považuje za oprávněné používat pro tradiční mléčný výrobek tradiční označení, zareagovalo na rozhodnutí Bruselu Minsiterstvo zemědělství ČR prostřednictvím své mluvčí Tereza M. Dvořáčková.

Již více než pět let trvá spor s Evropskou unií. Podle bruselských norem by totiž označení „máslo“ měly používat jen výrobky s podílem mléčného tuku větším než 39 procent. Pomazánkové máslo ho má minimálně 31 procent a je vyráběné unikátní tuzemskou technologií zmáselňování smetany.
„Chceme zachovat označení, na které jsou spotřebitelé zvyklí už desítky let; pro zákazníka je to pojem, pro výrobce zavedená marketingová značka. Česká republika podporuje výrobu tradičních výrobků, a proto i nadále považuje za oprávněné užívat pro tradiční výrobek tradiční název,“ říká ministr Ivan Fuksa. „Právě tím, že výrobek je tradiční a zákazníci dobře znají jeho parametry, nemůže dojít ke klamání spotřebitele. Navíc uznání označení chceme jen pro český trh.“
Uplatnění nachází pomazánkové máslo převážně na místním trhu, jen malý objem se vyváží, a to především na Slovensko, kde existuje tradice obdobná té české, a nově do Ruska, ale na oba trhy pod jiným názvem, tedy ne jako „máslo“.
„Čeští výrobci „pomazánkového másla“ jsou diskriminováni oproti výrobcům, jejichž výrobky používají tradiční označení na základě výjimek přijatých před rokem 2006 podle příslušných evropských právních norem,“ dodává náměstek ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Juraj Chmiel. Taková výjimka platí například pro některé britské, dva německé a jeden španělský produkt.
Česká republika podporuje výrobu tradičních výrobků, a proto i nadále považuje za oprávněný svůj přístup, kdy užívá pro tradiční mléčný výrobek odpovídající požadavkům vyhlášky č.77/2003 Sb. označení „pomazánkové máslo“ a bude respektovat až rozhodnutí Evropského soudu v této věci. Ministerstvo zemědělství věří, že ESD argumentaci České republiky uzná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *