Poslanci schválili novely

Poslanecká sněmovna minulý týden ve schválila v prvním čtení vládní návrhy novel zákona o oběhu osiva a sadby, zákona o krmivech a plemenářského zákona.

Novela zákona o oběhu osiva a sadby do českého práva především zavádí úpravy nových evropských směrnic tak, aby byla česká norma slučitelná s evropskými pravidly. Návrh mimo jiné upravuje a doplňuje některé definice týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů.
Novela plemenářského zákona má umožnit zachování plemene starokladrubských koní. Podle dosavadního zákona mohl plemennou knihu chovu vést pouze státní podnik Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Kabinet však v květnu schválil jeho přeměnu na státní příspěvkovou organizaci, aby hřebčín mohl čerpat dotace z EU. Nový zákon nyní umožní vedení plemenné knihy nástupnickému subjektu. Novela zavádí i další změny. Například vypouští ze zákona slovo hejno, protože evropská směrnice tento pojem v případě chovu kuřat vnímá odlišně. Místo toho zavádí přesné číslo počtu zvířat, od něhož se pak budou na chovatele vztahovat stanovené povinnosti. Další úprava se týká chovu prasat. Návrh ukládá ministerstvu zemědělství, aby vypracovalo a průběžně aktualizovalo seznam chovatelských podniků, který bude po internetu zpřístupněn veřejnosti i ostatním členským státům .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *