09.04.2003 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravináři se důrazně ohradili

Z otevřeného dopisu prezidenta Potravinářské komory ČR Jaroslava Camplíka předsedovi Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Janu Velebovi ke kampani pod heslem Kupujte české potraviny, jsou lepší, jejíž vyhlášení svaz nedávno oznámil tisku.

Česká republika se s největší pravděpodobností stane v příštím roce členem Evropské unie. V předvstupním období je zapotřebí vykonat ještě mnoho práce, jejíž výsledky zabezpečí, že mezi jinými i agropotravinářský sektor vstoupí na společný trh jako konkurenceschopný a za podmínek maximálně se blížících podmínkám, za nichž na něm fungují výrobci z ostatních členských, popřípadě i kandidátských zemí. Konkurenceschopnost není zdaleka jen o výši přímých plateb nebo velikosti produkčních kvót, ale dovoluji si tvrdit, že je především o mechanismech, které zabezpečí potřebný odbyt české zemědělské a potravinářské produkce jak na trhu členských zemí, tak i na trzích ostatních, neboť bez zajištěného odbytu ztrácí i úspěšně vyjednané podmínky svůj význam.
Jedním ze základních principů odbytu zemědělské produkce v EU je její realizace ve formě potravinářských produktů s maximem přidané hodnoty realizovaných jak na vnitřním trhu unie, tak ve třetích zemích. Podíváme-li se na strukturu agropotravinářského obchodu zemí unie, vidíme, že se od naší struktury zásadním způsobem odlišuje právě proto, že země EU kladou takový důraz na odbyt zpracovaných výrobků a ne základních zemědělských komodit.
Jednou z cest, jak významně podpořit odbyt domácí potravinářské produkce, a tím následně i domácích zemědělských surovin, je propagace spotřeby určitých potravinářských výrobků ve směru ke spotřebiteli, ať již na tuzemském trhu nebo na trzích ostatních. Standardním evropským nástrojem jsou v tomto ohledu tzv. marketingové agentury, které zajišťují oslovení jak spotřebitelské, tak odborné veřejnosti na vybraných trzích, ať již cestou přímé propagace konkrétních výrobků, pořádáním výstav a účasti na nich, organizací prezentačních akcí nebo některým z jiných marketingových nástrojů. S ohledem na to, že tyto agentury jsou ve své rozhodující části financovány jak z podnikatelských, tak veřejných zdrojů, a jsou, při správném působení, schopny významně ovlivňovat podmínky na trhu, je samozřejmé, že jejich činnost je v EU legislativně upravena stejně tak, jako používané marketingové nástroje, a EK působení a aktivity těchto agentur bedlivě sleduje.
Potravinářská komora ČR - a nikdo jiný - iniciovala v loňském roce vznik marketingové agentury v ČR a díky pochopení ministerstva zemědělství, zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zejména ministra Jaroslava Palase se tohoto úkolu ujalo ministerstvo zemědělství. Do přípravy agentury, stanovení jejích cílů a určení základních priorit jsou vedle pracovníků ministerstva a potravinářů zapojeni i představitelé agrárních organizací, nicméně otázky výběru značek a přípravy kampaní, o nichž tak zasvěceně hovoříte ve svých vystoupeních, svěří ministerstvo jakožto garant celého projektu jistě do rukou profesionálních agentur, vzešlých z řádných výběrových řízení, neboť vysoká úroveň profesionality je zde základní podmínkou úspěchu a požadovaného zhodnocení vynaložených prostředků.
S ohledem na citlivost projednávaných témat a možných škod způsobených nekvalifikovanými a nekompetentními prohlášeními pro tisk, z pohledu koncipování jak agentury, tak i jejích cílů, vás pane předsedo, důrazně žádám, abyste se zdržel veškerých komentářů a prohlášení k otázkám, jejichž aktuální vývoj ani obsah neznáte. Tím již zahájenému procesu přípravy a činnosti marketingové agentury, a tedy i posílení budoucí konkurenceschopnosti jak potravinářů, tak i zemědělců na společném trhu pomůžete nejvíce.

.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down