31.08.2000 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinářská komora se postavila za Jihočeské mlékárny

Potravinářská komora ČR dnes vydala tiskové prohlášení k úternímu rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace (SFTR), podle něhož mají Jihočeské mlékárny vrátit neoprávněně čerpané subvence na vývoz mlékárenských výrobků a uhradit pokutu. Rozhodnutí Rady považuje Potravinářská komora za neadekvátní a požaduje zrušení všech sankcí.

Tiskové prohlášení:
Dne 29. 8. 2000 jednala rada SFTR o výsledcích šetření NKÚ v Jihočeských mlékárnách (JčM), kde bylo zjištěno údajné porušení podmínek výběrového řízení na subvencovaný vývoz ve 4. čtvrtletí loňského roku. Rada SFTR rozhodla, že JčM musí splnit následující:
- vrátit subvence, které vyčerpaly v období 4. čtvrtletí roku 1999 na export mlékárenských výrobků, a to v plné výši,
- uhradit smluvní sankci 0,1 % z celkové částky za každý den ode dne čerpání subvence,
- Fond pozastaví nejméně na dobu 15 dnů veškeré platby nárokované JčM s tím, že do této doby se obě strany dohodnou na splátkovém kalendáři tak, aby celková částka byla uhrazena do 12 měsíců.
Toto rozhodnutí znamená pro JčM dopad do ekonomiky ve výši zhruba 100 milionů korun.
Potravinářská komora ČR, jejímž jsou JčM zakládajícím členem, posoudila na zasedání představenstva všechny aspekty a konstatuje:
1. Vzniklá situaci je prokazatelně důsledkem rozhodování SFTR v loňském roce, kdy se pravidla regulace trhu neustále měnila, takže mlékárny neměly prostor se těmto změnám přizpůsobit.
2. Stejně nepříznivé dopady měly i neustálé změny minimální ceny mléka, a to ať šlo o její výši, tak i platnost.
3. Některá rozhodnutí rady SFTR měla přímý dopad jak na finanční situaci SFTR, tak na ekonomiku mlékáren zapojených do regulace trhu. Jedná se především o intervenční nákup másla v I. čtvrtletí loňského roku, který představoval finanční potřebu ve výši zhruba 560 milionů korun. Vývoz byl realizován až v období května a června, a to z důvodu výběru nevhodného vývozce, který provedla Rada SFTR. Tato operace znamenala jednak vázání finančních prostředků SFTR a vzhledem k přijatým podmínkám přinesla ztrátu některým mlékárnám, které část zásob másla po celou dobu skladovaly na vlastní náklady.
4. Daleko největším pochybením SFTR v loňském roce však bylo přijetí rozhodnutí skupiny pracovníků Ministerstva zemědělství ČR a SFTR o výsledku výběrového řízení na subvencované vývozy mlékárenských výrobků pro období od 15. 7. do 30. 9. 1999. Došlo totiž k vyřazení šesti významných mlékáren z regulace trhu na základě kritérií stanovených dodatečně, po uzávěrce výběrového řízení. Rovněž toto pochybení je předmětem zjištění NKÚ.
Potravinářská komora ČR na základě všech těchto skutečností posuzuje situaci z následujících hledisek:
- zjištění NKÚ konstatuje, že k pochybení došlo na obou stranách,
- k nedostatkům přispěla především nepřehledná situace na trhu mléka způsobená neustále se měnícími podmínkami regulace trhu,
- jedním ze subjektů, který byl postižen neoprávněným vyřazením z regulace trhu v období 15. 7. – 30. 9. 1999, jsou JčM.
Po posouzení všech těchto skutečností dospěla Potravinářská komora ČR k závěru, že rozhodnutí rady SFTR je neadekvátní a mělo by být revokováno ve smyslu zrušení všech uložených sankcí.
Za představenstvo Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, výkonný ředitel

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down