14.12.2004 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potvrzeno: Evropa nevyžaduje podvojné účetnictví

Česká republika prostřednictvím ministerstva financí obdržela v minulých dnech dopis od evropského komisaře Jacquese Barrota, který v komisi zodpovídá za regionální politiku. V tomto dopise je jasně uvedeno, že Evropská komise nepožaduje, aby příjemci finančních podpor ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vedli podvojné účetnictví. Stanovisko poskytovatele podpor jednoznačně říká, že podstatné je pouze doložit uskutečnění výdajů v souvislosti s čerpáním evropských dotací, nikoli však to, v jakém účetním systému zpracovatel jinak úspěšného projektu účtuje.

Po dlouhých tahanicích se zcela zřetelně potvrdilo stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která se v průběhu celého roku trpělivě snažila o zrušení této byrokratické překážky nastavené českými úřady. Asociace také okamžitě písemně požádala ministry financí i zemědělství, aby v tomto smyslu došlo k úpravě jednak v metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů na ministerstvu financí a jednak v pravidlech pro žadatele v rámci operačního programu na ministerstvu zemědělství.
S koncem roku tak jde určitě o dobrou zprávu pro velkou část zemědělských podnikatelů, kteří účtují v daňové evidenci. ASZ pevně věří, že také naše kompetentní ministerstva již v tomto smyslu nebudou dále trvat na podmínce podvojného účetnictví.
Pro úplnost uvádíme překlad celého dopisu adresovaného ministru financí Bohuslavu Sobotkovi, jehož kopie je k dispozici v kanceláři ASZ.

Vážený pane ministře,
děkuji Vám za Váš dopis ze 3. září 2004 komisařce Schreyerové, která mi jej předala k vyřízení jako komisaři odpovědnému za regionální politiku financovanou ze strukturálních fondů. Především se dotazujete na druh účetní informace, která je požadována k potvrzení shody s finanční správou (řízením) a s pravidly kontroly strukturálních fondů.
Klíčový princip, který by zde měl být brán v potaz, je, že oprávněnost k úhradě ze strany komise závisí na skutečně vynaložených výdajích provedených formou plateb konečnými uživateli. To musí být doloženo fakturami nebo jinými účetními dokumenty s odpovídající ověřenou hodnotou (odkaz na nařízení č. 1260/1999, článek 32 a pravidlo č.1 v příloze nařízení č. 1685/2000 s dodatkem v nařízení č. 448/2004).
S ohledem na účetní systémy je požadavek, aby adekvátní prověřovací záznam byl zaznamenáván na odpovídajícím stupni řízení (správy) detailními informacemi o výdajích skutečně provedených konečnými uživateli, kteří využívají podporu ze strukturálních fondů (i když ti posledně uvedení nejsou konečnými příjemci podpor), a aby jednotlivý záznam obsahoval částku každého výdaje, povahu podpůrných dokumentů, datum a způsob platby (odkaz na přílohu č. 1 nařízení č. 438/2001 -strukturální fondy a přílohu č. 1 nařízení č. 1386/2002 - Fond soudržnosti). Musí existovat oddělený systém pro účtování podpory ze strukturálních fondů, případně odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s pomocí ze strukturálních fondů (odkaz na nařízení č. 1260/1999, článek 34, e).
Nařízení blíže nepředepisují typ účetního systému, jako například, že by to mělo být podvojné účetnictví. Je odpovědností každého členského státu, aby zajistil, že systémy vedené konečnými uživateli/konečnými příjemci jsou schopny zajistit tento druh informace (jak je detailně popsáno v souvisejících nařízeních). Je tedy na rozhodnutí české vlády odhadnout, zda záznamy, na které odkazujete v souvislosti s národní daňovou legislativou, obsahují informaci, která bude splňovat požadavky legislativy společenství.
S upřímným pozdravem
Jacques Barrot, člen Evropské komise
Brusel, 19. 11. 2004

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down