Povinnost instalovat měřiče zatím bez výjimek

Od počátku následujícího roku de facto platí povinnost mít nainstalované přístroje registrující dodávku tepelné energie. Budovy, na které se vztahuje, mohou být také ve vlastnictví zemědělských podniků. Vyhláška, která by určovala výjimky z této plošné povinnosti, se zatím připravuje.

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti stanovila (kromě jiného) v kapitole II, článku 9 povinnost nainstalovat do 31. prosince 2016 individuální měřiče spotřeby dodávaného tepla nebo chladu, je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní. Povinnost se podle směrnice týká budov s více bytovými jednotkami a víceúčelových budov s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov. Směrnice dále konstatuje, že pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní.
Směrnice byla do českého právního řádu zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. nejprve implementována ve striktní formě, která povinnost stanovovala plošně. V důsledku tlaku veřejnosti byl zákon v roce 2015 novelizován tak, aby bylo do podzákonné normy možné zapracovat případné výjimky z této povinnosti. Shrnutí celého průběhu je například zde. Zároveň zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Českému vysokému učení technickému (ČVUT) vypracování studie, na jejímž základě by před Evropskou komisí mohlo obhájit výjimky.
Jak na dotaz redakce sdělila Ing. Hana Schvarczová z oddělení hospodaření s energií Ministerstva průmyslu a obchodu, již proběhla neoficiální jednání se zástupci Evropské komise o výsledcích studie zpracované ČVUT a o možných výjimkách z aktuálně plošné povinnosti instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energie. Ing. Schvarczová uvedla, že zástupci komise vyjádřili souhlas se závěry studie a požádali o zaslání návrhu vyhlášky, která by měla reflektovat závěry studie. „Návrh vzniklý na základě diskusí zástupců dotčených subjektů byl již zástupcům komise zaslán a nyní očekáváme oficiální vyjádření, aby mohl začít legislativní proces schválení vyhlášky,“ konstatovala Ing. Schvarczová s tím, že případná úprava legislativy se dá očekávat spíše začátkem roku 2017.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *