Povodí Vltavy se stará i o drobné toky

V roce 2015 vynaložil státní podnik Povodí Vltavy finanční prostředky v celkové výši cca 32 milionů korun na údržbu a opravy koryt drobných vodních toků, které v důsledku transformace bývalé Zemědělské vodohospodářské správy od roku 2011 spravuje. Jde zhruba o 10 milionů korun vyšší částku, než jaká byla na tyto účely vynaložena v roce předchozím. Uvedl to Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností.

Akce v takovém rozsahu bylo možné připravit a realizovat i díky dotaci na správu drobných vodních toků, která byla Ministerstvem zemědělství přidělena podniku v polovině roku a která činí 15 milionů korun. „S využitím této dotace, kterou státní podnik Povodí Vltavy vyčerpal v plné výši, jsme zrealizovali 68 akcí,  další desítky oprav a údržbových prací v hodnotě 17 milionů korun jsme provedli z vlastních zdrojů státního podniku,“ upřesnil generální ředitel Petr Kubala.

V rámci péče o drobné vodní toky jsou v upravených úsecích koryt vodních toků prováděny opravy vodních děl, obnova průtočnosti profilu, stabilizace břehů a péče o poškozené břehové porosty. Kromě akcí zajišťovaných externími dodavateli jsou tyto práce prováděny i vlastními zaměstnanci a mechanizací podniku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *