Poznaňský summit je na cestě k dohodě

“Jednání na klimatickém summitu v Poznani probíhají úspěšně. Jsme na dobré cestě se domluvit na přesném harmonogramu jednání pro rok 2009, na novém mandátu pro přípravu textů dokumentů pro příští klimatický summit v Kodani. Pevně doufám, že se nám podaří se domluvit i na podrobnostech spuštění adaptačního fondu, tak aby z něj už od příštího roku mohly čerpat podporu rozvojové země, nejohroženější dopady klimatických změn,“ komentoval dnes na tiskové konferenci Evropské unie průběh jednání ministr životního prostředí Martin Bursík.

„Současná světová finanční a ekonomická krize je jasnou výzvou pro obrat světové ekonomiky směrem k energetické efektivitě a nízkouhlíkovým technologiím,“ dodal ministr Bursík. Proto je podle něj zásadní, aby došlo jak k dohodě na klimaticko-energetickém balíčku EU, tak k pozitivnímu posunu v celosvětových vyjednáváních o budoucí nové klimatické smlouvě, která po roce 2012 nahradí Kjótský protokol.
“Všichni se shodujeme na tom základním – abychom udrželi nárůst průměrných světových teplot pod úrovní 2 oC, musíme snížit skleníkové emise do roku 2050 o 50 % proti roku 1990, jak doporučil Mezivládní panel pro změny klimatu. To znamená snížení emisí do roku 2020 o 25 až 40 %,” dodal dále ministr. Právě klimaticko-energetický balíček je cestou, jak naplnit vlastní závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % ve srovnání s úrovní roku 1990. “Evropa se k tomu zavázala za předpokladu, že se podaří dosáhnout dohody v Kodani, ke které se přidají I největší producenti CO2, jako je Čína či USA. My pro to uděláme v průběhu našeho předsednictví v první polovině příštího roku maximum,” uzavřel Martin Bursík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *