Pozor na infekční anémii koní

Infekční anémii koní čili nakažlivou chudokrevnost koní šíří savý hmyz. Je ale také možné, aby se jedinci nakazili například transfuzí. Takové případy byly zaznamenány v Německu v souvislosti s dovozem nemocných koní z Rumunska. V České republice žádný takový případ nebyl zjištěn, ovšem nebezpečí přichází z nečekané strany, upozoril mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Na jednání veterinárních odborníků členských zemí v Bruselu zazněly v posledních měsících dvě významné informace. V září Německo informovalo o případech infekční anémie koní (Severní Porýní–Vesfálsko 4x, Porýní–Falcko 3x) po podávání infikované plazmy koním na jedné veterinární klinice. Případy byly zjištěny v polovině měsíce srpna. Dosud bylo identifikováno 19 příjemců plazmy. Kůň, od něhož byla plazma odebrána, uhynul 29. 6. 2012. Všech devatenáct nakažených koní bylo utraceno. Stanovena kontrolní omezení pro koně, kteří byli v kontaktu s rizikem (potenciálně až 2000 zvířat). Dále byly došetřeny všechny kontakty s kontaminovanými zvířaty.
A v říjnu Německo doplnilo předchozí informaci s tím, že bylo potvrzeno dalších deset pozitivních případů. Definovány tři kategorie podezřelých zvířat: příjemci plazmy; zvířata, která byla v kontaktu s těmito koňmi v ochranném pásmu; zvířata, která byla v dočasném kontaktu s koňmi vykazujícími klinické příznaky. Německo zaslalo informaci o podezřelých koních, kteří směřovali do jiných členských zemí. Jde o Belgii, Francii. Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko, ale i o ČR, kam směřoval jeden kůň. Tuto skutečnost prověřuje místně příslušná krajská veterinární správa, to znamená, že byl kůň umístěn do karantény, odebrány vzorky krve a až po výsledcích laboratorního vyšetření budou přijaty odpovídající kroky.
Z uvedeného vyvozuje Duben zásadní varování pro chovatele. „Požadujte při nákupu koní, popřípadě při přesunech, předložení výsledků laboratorních vyšetření, v tomto případě zejména na infekční anémii koní.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *