Práce přes řízení bez uveřejnění

Na 23 smluvních územních jednotkách (SÚJ) byl ukončen smluvní vztah založený střednědobou zakázkou. Zajistit na těchto jednotkách kontinuitu prací do doby ukončení nového otevřeného zadávacího řízení hodlá státní podnik Lesy České republiky, s. p., jednacími řízeními bez uveřejnění. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.

Z 257 smluvních územních jednotek (SÚJ), na které byly loni vypsány střednědobé tendry na lesnické práce na období 2008 – 2010, jsou účinné smluvní vztahy na 234 z nich. Na dvanácti smluvních územních jednotkách odstoupil smluvní partner z důvodu navýšení objemu projektovaných těžebních činností nad 120 % ročního objemu těžby (vichřice z 25. 6. 2008 a další větrné epizody). Lesy České republiky, s. p., s ohledem na neplnění podmínek smlouvy smluvním partnerem nebo z důvodu prohlášení smluvního partnera, že svou povinnost danou smlouvou nesplní, odstoupily na dalších 9 smluvních územních jednotkách.. Na dvě smluvní územní jednotky byla výběrová řízení již dříve zrušena ze strany zadavatele, tedy Lesů České republiky.
Jednací řízení bez uveřejnění lze v intencích zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách použít mimo jiné v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Tyto podmínky byly podle Lesů ČR naplněny. Jednací řízení bez uveřejnění by mohla být vyhlášena ještě do konce tohoto roku.
Lesy ČR zároveň intenzivně připravují podle sdělení mluvčího podniku nové zadávací řízení na výběr dodavatelů na provádění lesnických činností na daných smluvních územních jednotkách. Ukončení řádných zadávacích řízení a následné podepsání smluv s novými dodavateli předpokládáme v horizontu šest až deset měsíců. Do té doby by na odstoupených smluvních územních jednotkách pracoval uchazeč vybraný v jednacích řízeních bez uveřejnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *