29.11.2022 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pracovní program Evropské komise

Evropská komise v říjnu vydala svůj pracovní program na rok 2023, v němž si Evropská komise (EK) vytyčila plán reakce na současnou mnohostrannou krizi dopadající na každodenní život Evropanů, přičemž se ještě více zaměřuje na probíhající ekologickou a digitální transformaci. Díky ní by měla být Evropská unie odolnější. Komise se hodlá také soustředit na podporu občanů a podniků – ať už formou snížení cen energie, zabezpečením dodávek, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost průmyslu a zajištění potravin, nebo posílením sociálně tržního hospodářství. EK to uvedla na svých webových stránkách.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.*

Pracovní program komise zahrnuje 43 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně Ursuly von der Leyenové, a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2022. Řada klíčových iniciativ v pracovním programu také navazuje na závěry Konference o budoucnosti Evropy. Nová generace panelových diskusí občanů bude navíc v některých klíčových oblastech zahrnuta do tvorby politik komise. První diskuze se povedou na témata jako plýtvání potravinami, mobilita ve vzdělávání a virtuální světy.

„V letošním roce se potýkáme s řadou krizí, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu. V roce 2023 budeme prosazovat ambiciózní agendu pro naše občany – řešit vysoké ceny energie, abychom zmírnili jejich dopad na rodiny a podniky v celé Evropě, a zároveň urychlovat ekologickou transformaci. Doma i po celém světě budeme bránit demokracii a právní stát,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise.

Jak uvedl místopředseda komise odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič, nový pracovní program vychází ze snah o řešení těch nejnaléhavějších problémů, jako je energetická krize, a ještě více zintenzívňuje boj komise s generačními problémy. „To se jasně odráží i v našem závazku navrhnout taková opatření EU, která posílí strategickou autonomii Evropy v kritických surovinách, protože bez nich jednoduše ekologická a digitální transformace nebude existovat…Nyní vyzývám Evropský parlament a Radu, aby se urychleně dohodly na klíčových legislativních návrzích, abychom občanům a podnikům v této nelehké době pomohli,“ řekl Šefčovič.

 Plnění šesti hlavních cílů

1. Zelená dohoda pro Evropu

V kontextu války Ruska proti Ukrajině navrhne komise začátkem roku 2023 kromě jiného komplexní reformu unijního trhu s elektřinou, včetně oddělení cen elektřiny a plynu. V zájmu rychlejšího rozvoje ekonomiky založené na vodíku z obnitelných zdrojů navrhne vytvoření nové Evropské vodíkové banky, která do nastartování trhu s vodíkem v EU investuje tři miliardy eur. Dále komise v roce 2023 podnikne kroky ke snížení množství odpadu a jeho dopadu na životní prostředí, a to především odpadu potravinového a textilního, což je téma vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy. Podobně v reakci na obavy občanů navrhne přepracování právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 2. Evropa připravená na digitální věk

V zájmu řešení současných a budoucích rizik strategické závislosti navrhne Komise opatření EU k zajištění adekvátního a diverzifikovaného přístupu ke kritickým surovinám potřebným pro digitální a hospodářskou odolnost Evropy. Zátěž malých a středních podniků v současné době ekonomické nejistoty pomůže zmírnit revize předpisů o opožděných platbách a iniciativa za další rozšíření a modernizaci digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností pak pomůže podnikům na jednotném trhu zjednodušením správních a soudních řízení. Komise také navrhne společný evropský datový prostor pro mobilitu.

 3. Hospodářství ve prospěch lidí

S ohledem na současné naléhavé výzvy provede komise také v polovině období přezkum rozpočtu EU na období 2021–2027 a předloží druhý soubor nových vlastních zdrojů, který bude vycházet z návrhu jednotného souboru daňových pravidel pro podnikání v Evropě.

Dále předloží návrh, který by zakotvil zásady digitálního eura ještě předtím, než je Evropská centrální banka případně vydá, abychom zajistili, že společná měna Unie drží krok s digitální érou.

Vzhledem k sociálním výzvám, které přinesla pandemie covid-19 a válka Ruska proti Ukrajině, aktualizuje EK rámec pro kvalitu stáží s důrazem na otázky, jako je spravedlivé odměňování a přístup k sociální ochraně, aby posílila sociální odolnost Evropy.

4. Silnější Evropa ve světě

Krutá realita války potvrzuje, že EU musí pracovat intenzívněji na bezpečnosti a obraně. Musí bránit své zájmy, demokratické principy, mír a stabilitu, a proto komise představí kosmickou strategii EU pro bezpečnost a obranu a novou strategii námořní bezpečnosti. Rovněž aktualizuje soubor sankčních nástrojů, tak aby zahrnoval korupci. Navrhne nový program na oživení vztahů s Latinskou Amerikou a Karibikem. Současně bude s ohledem na jejich budoucí přistoupení k EU dál spolupracovat s kandidátskými zeměmi na západním Balkáně, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií.

5. Podpora evropského způsobu života

Komise chce zjednodušit pohyb studentů mezi různými vzdělávacími systémy, aby studium, stáž nebo učňovskou přípravu v jiné zemi EU absolvovalo více než jen současných 15 procent mladých lidí. Navrhne proto aktualizovat stávající rámec mobility ve vzdělávání. Navrhne také uznávání kvalifikace osob ze zemí mimo EU. Rok 2023 bude totiž Evropským rokem dovedností, a při té příležitosti chce Evropa do odvětví, v nichž jí chybí pracovní síla, přilákat vysoce kvalifikované pracovníky. Na jednu z nejstrategičtějších dovedností se zaměří cílená iniciativa – Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Legislativní návrhy o digitalizaci cestovních dokladů EU a usnadnění cestování pak budou cílit na bezpečnost a odolnost bezhraniční zóny schengenského prostoru.

Komise hodlá podpořit také další utváření evropské zdravotní unie. Navrhne proto komplexní přístup k duševnímu zdraví, což je další z hlavních iniciativ vzešlých z Konference o budoucnosti Evropy, revidované doporučení o nekuřáckém prostředí a nové doporučení o nádorových onemocněních, kterým lze předcházet očkováním.

 6. Nový impuls pro evropskou demokracii

Demokracie je základním kamenem Evropské unie. Během roku 2023 předloží komise balíček opatření na obranu demokracie včetně iniciativy na ochranu demokratického prostoru EU před vnějšími zájmy. Bude pokračovat ve vytváření Unie rovnosti: navrhneme evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který zajistí vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením ve všech členských státech. Také bude dál pracovat na odstranění nedostatků v právní ochraně před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu.

K systematickému odhalování a odstraňování nadměrné byrokracie přispěje i pracovní skupina zainteresovaných subjektů na vysoké úrovni, která se bude věnovat dalšímu zjednodušování unijních pravidel dopadajícího na občany a podniky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down