Předčasný důchod není ještě jistý

Sedláci po dosažení pětapadesáti let mohou odejít do předčasného důchodu a předat farmu mladým. Členské země Evropské unie tak podporují omlazení zemědělství. Stejnou cestou chce jít po svém připojení k EU také Česká republika. Snaha resortního ministerstva, které vycházelo z příslušného nařízení rady unie, však může narazit u vlastní vlády.

Ministerstvo zemědělství zahrnulo opatření nazývané předčasný odchod do důchodu do svého návrhu Horizontálního plánu rozvoje venkova. Tento programový dokument by měla v červnu projednat česká vláda, pak jej čeká schvalovací procedura Evropské komise.
Ředitel odboru strukturální politiky, rozvoje venkova a koordinace platební agentury MZe Martin Fantyš nepředpokládá, že by unie měla výhrady k tomu, jak si Česká republika nastavila tento dotační program. „Spíše může nastat problém při schvalování ve vládě, která chce naopak všem prodlužovat věkovou hranici pro odchod do důchodu,“ uvědomuje si. Ministerstvo zemědělství očekává nesouhlasné připomínky od ministerstva práce a sociálních věcí kvůli tomu, že by se tak zvýhodnila jedna sociálně-ekonomická skupina obyvatel.
Podle dotazů na seminářích Fantyš soudí, že starší zemědělci by možnost předat hospodářství mladým uvítali. Nejčastěji by měl převod probíhat mezi fyzickými osobami, předpokládá. Ministerský návrh horizontálního plánu však počítá s tím, že novým majitelem farmy se může stát i právnická osoba.
Tím, kdo zemědělský podnik předává a předčasně odchází do důchodu, může být výhradně fyzická osoba. Podmínkou je, že ukončí komerční zemědělskou činnost a může pokračovat jen v nekomerční, nejvýše na jednom hektaru zemědělské půdy. Nadále bude moci využívat ponechané budovy, ne však ke komerčním zemědělským účelům. Takzvaným postupitelem se může stát farmář od 55 let, který předtím musel v zemědělství aktivně působit alespoň deset let – individuálně či kolektivně. Podmínkou také je, že poslední tři roky podnikal v předávaném hospodářství s výměrou minimálně pět hektarů.
Zemědělskou půdu, popřípadě další zemědělský majetek farmář předává formou prodeje. Podle návrhu MZe může počítat s každoroční důchodovou dávkou vypočtenou na základě paušální sazby 75 tisíc korun a částky odvozené z počtu převáděných hektarů. Horní hranice by měla být 210 tisíc korun. Tuto dávku má postupitel pobírat deset let, jakmile začne dostávat starobní důchod, zůstane mu původní důchod za předání hospodářství jako doplněk.
Nabyvatelem zemědělského podniku může být jednak fyzická osoba do 40 let, která má minimální zemědělskou kvalifikaci podle směrnic MZe a nejméně dva roky působila v prvovýrobě. Převzít farmu může i právnická osoba, která má maximálně pět účastníků, všichni musí být mladší než 40 let, alespoň jeden z nich splňuje kvalifikační požadavky MZe a všichni musí prokázat dvouletou praxi v zemědělském provozu.
Nabyvatel, který současně může využívat podpor pro mladé zemědělce z Operačního programu zemědělství, se musí zavázat, že na přebírané farmě bude hospodařit nejméně pět let. Zemědělská činnost mu musí přinášet alespoň polovinu z celkových příjmů.
Podpory určené na předčasný odchod do důchodu by se měly postupně zvyšovat. Během následujících tří let by na tento účel mělo jít 235,2 milionu korun, přičemž ČR bude tuto sumu spolufinancovat 20 procenty. Pro příští rok počítá MZe s vyplacením bezmála 62 milionů korun, z toho 49,5 milionu má uhradit EU. V roce 2005 by mělo jít na předčasný důchod celkem 78,8 milionu korun, z nichž unie uhradí 63 milionů, plánuje české ministerstvo. Pro rok 2006 uvažuje s podporou 94,5 milionu korun, na nichž se má bruselská pokladna podílet 75,6 miliony korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *