Předsednictvo ASZ: Stát je nesolidním partnerem v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) je silně znepokojeno situací, která vznikla v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nevypsání cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie ze strany Energetického regulačního úřadu je jednoznačně důsledkem nečinnosti a nechuti státu již dříve řešit neadekvátní nastavení výše dotace zejména u fotovoltavických elektráren. Uvedlo to předsednictvo ASZ ve svém prohlášení.

Nastalá situace se ale nedotkne pouze fotovoltaického průmyslu, nýbrž i řady sedláků – členů ASZ, kteří se po vzoru zemědělců z ostatních států rozhodli v rámci diverzifikace aktivit pro výstavbu menších bioplynových stanic, jež jim umožňují efektivně zužitkovávat veškerý faremní odpad. V tomto oboru navíc nejde o zdaleka první ránu pod pás, kterou stát všem zúčastněným uštědřil. Jen namátkou uvádíme řadu dalších, které se vztahují k období posledních několika let: zrušení daňové úlevy, zavedení solární daně a změna odpisových sazeb (pouze u fotovoltaických elektráren), neustálý tlak na již zkolaudované stanice na úpravu a modernizaci technologií, změny v legislativě, které způsobují nutnost zavádět nová měření, postupy zpracování údajů a evidence pro případné kontroly,od 1. 1. 2016 zrušení osvobození platby daně za elektřinu. Příkladů, kdy stát motivoval a nasměroval podnikatele k určitému druhu činnosti a posléze svévolně a zcela zásadně měnil podmínky pro daný podnikatelský záměr, je však mnohem více. Jako příklad z poslední doby nechť poslouží třeba podpora širší struktuře produkce farem z PRV na jedné straně a jejich následná diskriminace zbytečnou a byrokratizující podmínkou tzv. aktivního zemědělce na straně druhé.  Hazardování s lidskou snahou a důvěrou ve stabilní a transparentní podnikatelské prostředí – tak Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR vnímá přístup státu k situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Považuje ho za alarmující, nedůstojný a žádá nápravu. Státu nyní nic nebrání v naplnění závazků a poukázání zálohových plateb.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *