19.04.2006 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Preventivní vakcinace drůbeže není pro ČR vhodná

Preventivní vakcinace drůbeže přináší celou řadu problémů a v podmínkách České republiky není vhodné o ní uvažovat. V úvahu u nás připadá pouze nouzová vakcinace. Tuto možnost Evropská komise schválila. Státní veterinární správa však v tomto směru neznamenala ani ze zoologických zahrad, ani z geneticky cenných chovů, prohlásil ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Milan Malena.

V Evropské unii je za určitých, přesně stanovených podmínek preventivní vakcinace drůbeže možná a je v současné době prováděna na základě Rozhodnutí komise - RK/2006/148/ES ve Francii a na základě RK/2006/147/ES v Nizozemsku, upřesnil mluvčí SVS Josef Duben.
Ve Francii je podle Dubna vakcinace schválena jako pilotní projekt u hus a kachen ve třech departmentech (Department Des Landes, De La Loire-Atlantique, De La Vendée).
Ve všech vakcinovaných chovech je nutné provádět intenzivní monitoring a surveillance (klinické prohlídky, sérologická vyšetřování, nasazení indikátorových zvířat). Maso a masné výrobky pocházející z vakcinované drůbeže se mohou obchodovat pouze za předpokladu, že pochází z drůbeže, která:
 pochází z hospodářství, které bylo pravidelně kontrolováno a drůbež vyšetřována s negativním výsledkem na vysocepatogenní aviární influenzu H5N1 se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky,
 pochází z hejn, která byla klinicky vyšetřena úředním veterinářem v průběhu 48 hodin před nakládkou,
 pochází z hejna, které je drženo odděleně od jiných hejn, která nesplňují podmínky čl. 4 RK/2006/147/ES,
Z vakcinovaných chovů je zakázáno přesunovat živou drůbež, násadová vejce a jednodenní kuřata mimo území Francie.
Maso a masné výrobky mohou být odesílány mimo území Francie, pokud je v obchodním dokladu potvrzeno splnění podmínek daných v RK/2006/148/ES. Navíc musí Francie předem o zásilce informovat ústřední kompetentní autoritu členského státu určení.
Vakcinace je také schválena pro drobnochovatele drůbeže a pro chovy ve volnosti pro celé území Nizozemska, uvedl dále Duben.Veškerá vakcinovaná drůbež v drobnochovech musí být individuálně označena a smí se přesunovat pouze do jiných vakcinovaných hospodářství na území Nizozemska. Vakcinovaná drůbež z drobnochovů, jednodenní kuřata a násadové vejce od této drůbeže se nesmí odesílat do jiných členských států.
Vakcinovaná drůbež z volných chovů se smí přesunovat pouze na jatky v Nizozemsku. Konzumní vejce od vakcinované drůbeže z těchto chovů mohou být odesílána do jiných členských států pouze na základě potvrzení pravidelných kontrol v chovu a provedeném vyšetřování na vysocepatogenní aviární influenzu H5N1 s negativním výsledkem se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky a musí být odesílána přímo do určených balících středisek, kde jsou balena do jednorázových přepravek za zvláštního režimu podle RK/2006/147/ES.
Maso a masné výrobky získané z drůbeže z volných chovů mohou být odesílány do ostatních členských států za předpokladu splnění stejných podmínek, jako v případě Francie. I v případě Nizozemska je uložena povinnost předem ohlásit zamýšlený přesun ústřední veterinární autoritě státu určení.
Oba státy mají povinnost předložit do jednoho měsíce po provedení preventivní vakcinace Evropské komisi zprávu a následně podávat v měsíčních intervalech informaci v průběhu jednání Stálého veterinárního výboru.
K dnešnímu dni neohlásili ani z Francie, ani z Nizozemska, že by odesílali drůbeží maso pocházející z vakcinované drůbeže do ČR, poukázal Duben.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down