Prezentace výrobců potravin ve Vídni

Na Velvyslanectví ČR ve Vídni proběhne 30. září akce s názvem Svatováclavské posvícení. Jde o tradiční prezentaci českých potravin a nápojů, kterou pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku pořádá obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Vídni. Informovala o tom mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Letošní ročník má dvě části. Akce se skládá z odpoledního odborného semináře spojeného se setkáním českých výrobců potravin a rakouských distributorů, na který naváže tradiční společenský večer. V průběhu celého dne se předpokládá účast přibližně 500 hostů z hospodářských, politických, kulturních a diplomatických kruhů Vídně a Dolního Rakouska. Smyslem této prezentace je představení kvalitních potravin a nápojů z České republiky a možností jejich uplatnění na rakouském trhu.
Představení firem bude probíhat formou prezentace potravinářských produktů spojené s jejich ochutnávkou. Účast na akci je bezplatná, tlumočení bude zajištěno ze strany pořadatele.
Případní zájemci o bližší informace týkající se účasti na této unikátní možnosti prezentace svých výrobků se mohou do 7. srpna 2009 ozvat kontaktní osobě, kterou je za kraj Vysočina Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *