Přezkoumaná pravidla pro likvidaci zvířat potenciálně nakažených BSE

Členské státy přijaly skrze Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat návrh Komise přezkoumat pravidla pro eradikaci BSE. Přezkoumaná pravidla sníží náklady zemědělců a průmyslu a v EU přitom zůstane zachována vysoká úroveň ochrany proti BSE.

Nařízení (ES) 999/2001 doposud vyžadovalo usmrcení a likvidaci veškerého skotu ze stejného hospodářství, jako je zvíře, které uhynulo na BSE, jakož i všech nedávno narozených telat. Krom toho musela být zlikvidována všechna zvířata „kohorty“ (zvířata stejného stáří narozená a chovaná ve stejném stádu jako zvíře nakažené BSE, která jakožto telata přijímala stejné potenciálně infikované krmivo). Podle přezkoumaných pravidel musí být zlikvidována pouze zvířata kohorty, přičemž se definice kohorty upravuje tak, aby bylo jasné, že se pravidla vztahují jak na zvířata narozená, tak i zvířata chovaná ve stejné kohortě. Většina členských států již v podstatě uplatňovala odchylku s cílem omezit likvidaci raději na kohortu, než vyhlazovat celé stádo. Nová pravidla tuto situaci vyjasní tím, že z likvidace kohorty učiní spíše pravidlo než odchylku. Přezkoumaná pravidla navíc členským státům umožní nechat veterinární orgány rozhodnout o tom, některá zvířata kohorty nelikvidovat, pokud existuje důkaz, že tato zvířata neměla přístup ke stejnému krmivu jako zvíře nakažené BSE. Úprava nařízení přivádí pravidla pro eradikaci BSE více do souladu se stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a s kodexem zdraví zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *