Přibývá zeleniny z integrovaného systému

V České republice se v současnosti pěstuje zeleninu integrovaným způsobem na 4900 hektarech půdy více než padesát pěstitelů. Tento systém pěstování, při kterém se používá méně chemikálií, se uplatňuje na 45 procentech domácích ploch s pěstovanou zeleninou. Zelináři chtějí, aby podíl polí s integrovaně pěstovanou zeleninou stoupl do roku 2013 na sedmdesát procent, jako třeba v Rakousku či Německu. Uvedl to předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.

Svaz pro integrovanou produkci zeleniny zakládalo v roce 2005 celkem 36 pěstitelů s přihlášenou plochou 4169 hektarů. Podle Zeměna se plocha každoročně mírně zvyšuje.
Podle pěstitelů zapojených do integrovaného způsobu pěstování je jejich zelenina je proti klasicky produkované zdravější a díky sníženým dávkám dusíkatých hnojiv také chutnější. Produkce podle Zemana navíc podléhá přísným kontrolám a pěstitel zapojený do systému integrované produkce nemůže zároveň pěstovat zeleniny klasicky. Pěstování je navíc šetrnější vůči životnímu prostředí než konvenční.
Podle zelinářů je integrovaný způsob pěstování ve srovnání s klasickým nákladnější. Používají se sice menší dávky chemikálii, ale rozdělené do více aplikací. Další prostředky vynaloží pěstitelé na povinné rozbory půdy a pěstované zeleniny. Kvůli nižšímu povolenému množství dusíkatých hnojiv jsou ve srovnání s konvenčním pěstováním až o pětinu nižší výnosy.
Nižší výnosy v integrovaném způsobu pěstování zeleniny nese nižší zisky, navíc toto pěstování je spojeno s vyššími náklady. Tyto ztráty mají nahradit pěstitelům dotace z Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova. Finance jsou jedním z důvodů rostoucího zájmu o tyto formy pěstování. V případě integrovaného způsobu pěstování získávají zelináři 440 eur (11 390 Kč) na hektar, pěstitelé biozeleniny inkasují 564 euro na hektar.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *