21.08.2017 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přijďte na Zemi živitelku

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a aktivně se účastní zemědělských akcí a výstav. V tomto ohledu není 44. ročník veletrhu Země živitelka výjimkou. V rámci českobudějovického agrosalonu banka představí své portfolio produktů a služeb zájemcům jak ze sektoru zemědělství a potravinářství, tak i široké veřejnosti.

V agrárním sektoru skupina ČSOB usiluje o vytvoření dlouhodobého partnerství se zemědělci a potravináři včetně příslušných nevládních organizací. Vhodnou možností, jak představit nabídku produktů a služeb zemědělcům a potravinářům, je prezentace skupiny ČSOB na veletrhu Země živitelka. Při této příležitosti bychom rádi pozvali návštěvníky výstavy do naší společné expozice ČSOB a společností ČSOB Leasing, ČSOB Pojišťovna a ČSOB Factoring, která bude tradičně umístěna na českobudějovickém výstavišti v pavilonu T1.

Veletržní nabídka

Pro návštěvníky jsme připravili řadu atraktivních finančních produktů v rámci ucelené nabídky skupiny ČSOB. Zemědělci získají detailní informace ohledně financování provozu, zemědělské půdy a stájí, zemědělské techniky a technologií včetně informací o výhodách refinancování bioplynových stanic. Samozřejmostí je možnost konzultace pojištění nejen zemědělských rizik a možnosti řešení profinancování pohledávek, a to vše pod jednou střechou. Tato symbióza znalosti finančních služeb, zemědělských rizik a techniky umožní skutečně komplexní obsluhu klientů. Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi i přímo na místě finanční řešení na míru.

Naši zkušení odborníci znají specifika zemědělství a navrhnou optimální řešení finančních potřeb klienta včetně možnosti čerpání podpor například z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Aktuální je také očekávaná podzimní výzva v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zájemcům poskytneme ucelené dotační poradenství.

Předfinancování dotací

Zemědělci se aktuálně připravují na zahájení příjmu žádostí v rámci podzimního 5. kola Programu rozvoje venkova. Plánované datum vyhlášení výzvy je 1. 8. 2017 a příjem žádostí probíhá zpravidla v termínu 1. 10.–15. 10., případně v pozdějším termínu 11. 10.–31. 10.

Těžiště zájmu žadatelů lze jako v loňském roce předpokládat u operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Bankéři ČSOB jsou připraveni návštěvníkům výstavy poskytnout ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Řada našich klientů tak nepropásne příležitost čerpat významné investiční podpory.

Program pro mladé farmáře

Pro návštěvníky výstavy je připraven finanční program Farmáři určený také pro mladé za­čínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše dvou milionů korun bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo v případě začínajících zemědělců evidovaná výměra zemědělské půdy v Registru půdy (LPIS).

Program je vhodný nejen k financování provozních výdajů zemědělců, jako je nákup hnojiv, osiv a krmiv, ale i pro investice do zemědělské techniky, nákup zemědělské půdy a podobně. Program Farmáři je určen pro zemědělce hospodařící alespoň šest měsíců. V rámci programu mají zemědělci možnost získat ČSOB Povolené přečerpání účtu za výhodných podmínek a ČSOB Rychlý úvěr na podnikání. Při částce nepřesahující 600 tisíc korun ČSOB nepožaduje od klienta zajištění. Výhodou tohoto produktu je jeho flexibilnost. Zemědělci tak mohou mít peníze na účtu rychle k dispozici a mohou jistinu úvěru splácet podle potřeby například pololetně nebo ročně. Program Farmáři, stejně jako všechny další úvěrové produkty ČSOB, umožňuje čerpání dotace z programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Pokud má klient vyšší finanční potřeby, které převyšují tento program, postupuje banka standardním způsobem, tj. vyhodnocuje hospodaření klienta.

Program AGRO 2017

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program AGRO 2017. Program AGRO 2017 obsahuje komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB, jehož „vlajkovou lodí“ jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky s výhodnou úrokovou sazbou docílenou finanční dotací dovozce či výrobce příslušné značky, komplexním poradenstvím v oblasti dotační politiky, pojišťovacími produkty s mnoha benefity pro zemědělce. Aktuální akční nabídka platná do 30. 9. 2017 zahrnuje mimo jiné výhodné Allrisk pojištění od ČSOB Pojišťovny ve výši maximálně 0,7 % se spoluúčastí 10 % minimálně 10 000 Kč, vyjma sklízecích mlátiček.

Centrum dotačního poradenství

Program AGRO 2017 je rozšířen o novou službu dotačního poradenství poskytovanou prostřednictvím nově zřízeného Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům, zejména malým a středním podnikům, kompletní dotační poradenství zaměřené především na Program rozvoje venkova. Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a výzvách v Programu rozvoje venkova, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek výzev, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Zemědělci ocení zejména novou službu, která přináší výhody kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou. Konkrétně jde například o výhodné ceny dotačního poradenství díky systému slev, platbu za dotační poradenství až v případě úspěchu žádosti, poskytnutí nabídky na financování investice formou úvěru ještě před odevzdáním žádosti o dotaci nebo zjednodušený proces získání úvěru po schválení dotace.

Portál GrainTerminal

Výstavní novinkou je portál GrainTerminal (www.grainterminal.cz). Tento projekt vznikl pod patronátem společnosti Pawlica s. r. o. ve spolupráci s ČSOB na základě poptávky od zemědělců. Jedná se o přehlednou a zabezpečenou webovou aplikaci, která umožňuje na elektronické platformě bezpečné a přímé obchodování se zemědělskými komoditami v regionu střední Evropy. Dodavatelé i odběratelé musí být řádně zaregistrovaní a schváleni pro obchodování provozovatelem GrainTerminal. Tímto krokem je zabezpečen výběr dodavatelů a odběratelů, kteří automaticky souhlasí s transparentní smluvní dokumentací. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku budou probíhat v měnách CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB. Cílem projektu je dosáhnutí lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a automatizované vypořádání deponovaných prostředků z účtů.

Ucelená nabídka

Pro návštěvníky výstavy je připravena ucelená nabídka skupiny ČSOB. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb, včetně pojištění a dotačního poradenství. V rámci tohoto individuálního, odborného a komplexního přístupu klient získá paletu služeb, které opravdu potřebuje, a jež mu pomáhají v růstu jeho podnikání a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

„V rámci skupiny ČSOB jsme připraveni pomoci k dosažení vašich podnikatelských cílů nejen v zemědělství. Přijďte se přesvědčit na náš stánek na výstavě Země živitelka nebo na některou z našich poboček. Těšíme se na vaši návštěvu!“

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

Foto:

Československá obchodní banka se veletrhu Země živitelka účastní tradičně

Se zájemci o služby banky v Českých Budějovicích pohovoří například manažer sektoru zemědělství Ing. Petr Kopeček

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down