06.05.2004 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příjem žádostí o dotace na agroenvironmentální opatření

V letošním roce mohou podnikatelé podat žádosti o dotace na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí tzv. agroenvironmentálních opatření do 31. května. Na tato opatření je v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova možno čerpat finanční prostředky až do výše tří miliard korun.

Agroenvironmentální opatření zahrnují:
a) podopatření ekologické zemědělství,
b) podopatření ošetřování travních porostů,
c) podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy,
2. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
3. pěstování meziplodin,
4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech,
6. pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstvech a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště (biopásy)
d) podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní.

Žádost o zařazení do těchto opatření může podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci o výměře alespoň 5 ha nebo 2 ha v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastech nebo 1 ha v systému ekologického zemědělství nebo 0,5 ha jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství nebo 0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic v systému ekologického zemědělství.

Do 31. října podnikatel podá žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření na následujících 5 let. Žádost o poskytnutí dotace v rámci těchto opatření žadatel podává každoročně, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta. Uvedené žádosti podnikatel doručí na příslušném formuláři na Zemědělskou agenturu MZe.

V roce 2004 se výjimečně žádost o zařazení do AEO pro období 2004 až 2008 podává současně se žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2004 nejpozději do 31. května 2004.

Znění příslušných norem: zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; i nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, stejně jako další informace a příslušné formuláře je možné získat na regionálních pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu, Zemědělských agenturách MZe a na internetových stránkách MZe ČR www.mze.cz nebo SZIF www.szif.cz .

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down